Lidgelden

Lidgelden

De lidgelden en kostprijs van vergunningen worden jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering. Daarnaast worden vergunningen uitgereikt door de Europese Confederatie (CEE) en Internationale Federatie (FIE).

De huidige tarieven zijn:

  • Clublidgeld (betaald door club voor lidmaatschap bij de VSB): 124,00 euro
  • Clubvergunning: 20,00 euro
  • Administratieve vergunning: 20,00 euro
  • Nationale vergunning: 45,00 euro
  • Vergunning historisch schermen: 50,00 euro
  • CEE vergunning: 20,00 euro
  • FIE vergunning: 25,00 euro

Voor personen die historisch schermen hebben, maar ook de sabel, degen of floret hanteren: een vergunning historisch schermen omvat een nationale vergunning en dekt dus alle mogelijke schermactiviteiten.