Campagne Positief Gedrag

Vlaamse Schermbond lanceert.......Campagne Positief Gedrag!

Iedereen is perfect!?! We don’t think so! De schermsport is een sport waarin waarden als discipline, respect, fairplay, hoffelijkheid, … hoog in het vaandel worden gedragen. Toch zien we in de praktijk nog te vaak houdingen die niet door de beugel kunnen . Daarom willen we dit seizoen 6 slogans in de kijker zetten, allen rond het thema ‘Positief Gedrag’ en ons focussen op het gedrag van schermers én ouders. U heeft nog geen poster in de club gezien? Vraag deze via els@vlaamseschermbond.be!
1ste thema: “Er voor gaan, is niet ‘er over gaan’!
Hiermee willen we beginnende schermers niet in hun enthousiasme temperen, maar willen we hen er op wijzen dat agressief schermen niet op zijn plaats is. Ook meer ervaren schermers moeten tegenover beginners hun “kunnen” niet profileren door hard en onstuimig te gaan schermen.
De ontmoetingen zijn leermomenten om toe te passen wat je in de lessen hebt geleerd, het is geen krachtmeting!


2de thema: "Maak hem niet af! geef hem de kans iets te leren!"
Deze slogan doet ons even stilstaan bij het feit dat we allemaal ooit beginner zijn geweest. Hoe was het toen om steeds met grote achterstand het onderspit te moeten delven? Op VSB-Beker ontmoetingen krijgt iedereen evenveel schermtijd om ervaring op te doen. Laat het voor iedereen een positieve ervaring zijn!

3de thema: "Mama, papa, je hoeft niet te roepen om de trainer zijn advies af te snoepen!"
Al ooit gecheckt of je kind het leuk vindt wat je zegt of doet voor en na de wedstrijd? Jouw kampioen weet heel goed wat hij/zij moet doen.
Aan 1 trainer heeft je kind ruimschoots voldoende, jouw taak als ouder is belangrijker!

Ouders oordelen niet, ouders ondersteunen.
Aanmoedigen, niet ontmoedigen
Uit geen negatieve kritiek
Blijf sportief, ook als je kind verliest.
Rust & voeding zijn de basisvoorwaarden om te groeien... zowel fysiek als in prestaties

4de  thema: "Geen gezeik, de scheids heeft gelijk!"
De  scheidsrechter heeft  altijd  gelijk  ook  al ben  je  ervan  overtuigd dat dit bij een bepaalde treffer niet  zo is. 
Als  hij/zij  iets  heeft  beslist, zal hij/zij  er  niet  meer  op  terugkomen  en  maak  je  het  door  een  reactie  te  geven  alleen  maar  erger.
Laat je niet gek maken. Hoe onterecht een beslissing soms ook is, concentreer je verder op het schermen.
 
Enkele tips voor de coach:
 • Spelers accepteren beslissingen soms moeilijk omdat ze het reglement niet goed kennen. Neem dit met hen door.
 • Organiseer in de club een quiz over toepassing van het reglement - dan ontstaat snel respect voor de scheids.
 • Maak afspraken. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als hij geen gelijk heeft. Geen discussie, accepteren! Bespreek wat je doet bij ongewenst gedrag.
 • Kweek begrip. Leg uit hoe moeilijk het is om scheidsrechter te zijn en dat hij/zij, net als de schermers, ook fouten mag maken.
 • Een partijdige scheids?  Spreek hem tijdens een pauze aan, op een respectvolle manier. Gaat hij er nadien mee door, dien dan na afloop een klacht in bij de Directoire Technique. Of er wat mee gedaan wordt, hangt af van de DT. Afhankelijk van de ernst geef je het ook door aan de Vlaamse Scheidsrechtercommissie.
5de thema: "Wees groot in je verlies!"
 • Of je nu wint of verliest, toon respect voor de tegenstander. Zonder tegenstander is er immers geen wedstrijd.
 • Een echte kampioen kan waardig verliezen. Probeer te winnen met respect voor je teamgenoten en je tegenstanders en laat je niet ontmoedigen door een nederlaag.
 • Een handdruk, een kleine moeite maar een groot gebaar bij winst en verlies!

Ouders:

 • Leer je kind dat inzet en eerlijkheid belangrijker zijn dan winnen.
 • Winnen is slechts een onderdeel van het spel, evenals verliezen. In eerste instantie sport men voor het plezier, om iets bij te leren en voor het sociale aspect.

Trainer:

 • Als trainer ben je verantwoordelijk voor het aanleren van de sport én voor het gedrag van de sporter tijdens de training/wedstrijd. Besteed aan beide aspecten voldoende aandacht en neem je verantwoordelijkheid hierin op.
 • Beoordeel  je sporters op de acties die ze hebben gedaan, niet op de resultaten van de wedstrijd.
6de thema: "Schermer, koning, admiraal, ... Opruimen kunnen ze allemaal!

Na elke training: Je bent niet te mooi of te klein om een handje toe te steken.

Op het einde van de training is het fijn als de schermzaal en de kleedkamers opgeruimd zijn. Iedereen draagt daar zijn steentje toe bij.
Met zijn allen is het zó gedaan.

Bij een club activiteit:

Het is leuk als jouw club een tornooi organiseert of een feestje, een etentje, ... Noem maar op. Maar of dit jaar na jaar voor herhaling vatbaar is, is ieders verantwoordelijkheid. Als steeds hetzelfde kleine groepje vrijwilligers de handen uit de mouwen moeten steken, worden zij het vroeg of laat moe en houdt het op. Als iedereen meehelpt, blijft het plezant en wordt het zeker het volgend jaar weerom georganiseerd! En met iedereen bedoelen we dan schermers, ouders, trainers, kortom IEDEREEN!

Einde seizoen:

Op het einde van het seizoen wordt in vele clubs Grote Schoonmaak gehouden. Opruimen, herstellen, poetsen, ... Er is vast wel iets waarbij jij je ook nuttig kunt maken!

 

Kent U eigenlijk het verschil tussen een (VSB-Beker-) ontmoeting en een wedstrijd?

De verschillen worden op de poster duidelijk uitgelegd:
Ontmoetingen versus Wedstrijden
Het is een training met schermers en trainers van verschillende clubs samen. Het is een ‘strijd’ om de beste!
Het is belangrijk iets bij te leren. Je ontdekt hoe andere schermers reageren op de technieken die je in de club hebt geleerd. Winnen is belangrijk. Je probeert om je tegenstrever te raken zonder zelf geraakt te worden.
Doel =  Toepassen wat je in de les hebt geleerd Doel = punten scoren
Voor beginnende schermers als opstap naar het wedstrijdschermen Voor wedstrijdschermers de weg naar topsport
Iedereen krijgt evenveel schermtijd Uitschakeling bij verlies

Bij VSB-Beker ontmoetingen zijn de scheidsrechters vaak nog onervaren. De Vlaamse Scheidsrechtercommissie voorziet begeleiding, dus indien jullie over iets twijfelen, kunnen jullie beter deze persoon aanspreken in plaats van de scheidsrechter de grond in te boren.
Geef ook hen de tijd om de knepen van het vak te leren!
Maar..... dit is niet alles!!!!


Benieuwd naar de andere thema’s van deze campagne?

Weet U nog het thema van onze vorige campagnes?

Campagne Scheids altijd Scherp! 
Het aanleveren van scheidsrechters blijft een verantwoordelijkheid van elke club die schermers naar een wedstrijd wil sturen. Maar ook louter recreatieve clubs hebben nood aan een persoon die de kennis van het wedstrijdreglement kan overbrengen. Dit bracht ons tot de campagne ‘Scheids altijd scherp’.

Campagne Positief coachen
Door het organiseren van de VSB-Beker ontmoetingen creëerden we een nieuw circuit voor beginnende wedstrijdschermers waarbij ook trainers en begeleiders positief werden betrokken. Dit bracht ons tot de richtlijnen rond ‘Positief coachen’ waarbij de inzet van de  schermer en de stappen die hij zet in het leerproces belangrijker zijn dan de behaalde resultaten.