Project “Schermsport in Vlaanderen in transformatie” boekt eerste resultaten

Project “Schermsport in Vlaanderen in transformatie” boekt eerste resultaten

Vorig jaar lanceerde het nieuwe bestuur van de Vlaamse Schermbond (VSB) op aangeven van enkele clubbestuurders het project “De schermsport in transformatie”. Bedoeling was de werking van de VSB meer af te stemmen op de noden van haar leden, namelijk de verschillende schermclubs in Vlaanderen.
 
Piet Wauters - voorzitter van de Vlaamse Schermbond – licht toe: “De schermsport is de laatste jaren sterk geëvolueerd. Het aantal schermclubs in Vlaanderen is gestegen, trainingen worden professioneler aangepakt en ook het wedstrijdschermen wordt steeds uitdagender. De VSB verzorgt al geruime tijd onder andere opleidingen voor clubbestuurders, trainers en scheidsrechters, en de Topsportschool in Gent biedt sinds enkele jaren een topsportopleiding op sabel aan. Maar vanuit de clubs kwam de vraag naar meer begeleiding van talentvolle schermers die niet aan de Topsportschool studeren. In Vlaanderen zijn er immers ook goede floret- en degenschermers te vinden die op internationaal niveau hun mannetje kunnen staan.”

Mede-bezieler Marcel Van Laecke verricht met de taakgroep Topsportwerking Degen pionierswerk en kwam al snel met enkele concrete initiatieven over de brug. Er werd beslist kadertrainingen op degen te organiseren, waarbij schermers cadetten, junioren en senioren die deelnemen aan selectiewedstrijden uit gans Vlaanderen welkom zijn. Bij deze trainingen worden trainers van verschillende clubs betrokken, en ook Brecht Stevens, fysiek trainer in de Topsportschool, stelt zijn expertise ter beschikking van de schermers.

En dat deze cluboverschrijdende aanpak vruchten afwerpt, bleek tijdens het Internationale Cadettentornooi in Bonn in november jongstleden. Robbe Hemelaers (Parcival), Andreo Gooris (Parcival) en Robin Clercx (Sint-Michielsgilde Gent) schermden voor het eerst samen in ploegverband en zetten met een 12de plaats op 28 ploegen een mooi resultaat neer.

“Uit onze bevraging van de clubs werden nog een paar werkpunten genoteerd, deze gaan we in de nabije toekomst verder aanpakken”, zegt Piet Wauters. “Zo komt het jeugdbeleid – ondersteuning ledenwerving, de regionale werking – circuit voor jeugd/recreanten per provincie en schermen voor volwassen recreanten nog aan bod. Ook deze topics gaan in overleg met de clubs aangepakt worden, want zonder dialoog kan men het vooropgestelde doel niet behalen. En natuurlijk blijven we inzetten op onze cursus trainer B, het aanbod voor (aspirant-) initiatoren en een opleiding Directoire Technique”.

Interesse om mee te werken aan deze projectgroep? Of wenst U meer info? Stuur een mailtje naar info@vlaamseschermbond.be.

Niet vergeten: Algemene Vergadering VSB, 19 december 2014, 20 uur, Huis van de Sport, Berchem
 
Vlaamse Schermbond - 11/12/2014