Subsidies Jeugdsport

Onze aanvraag subsidiëring Jeugdsport 2015 werd goedgekeurd door Bloso.
Clubs die wensen in te stappen kunnen hun subsidie-aanvraag indienen tot 25 februari 2015.
De vzw-voorwaarde werd geschrapt.
Alle info op de webpagina 'Clubmanagement / Subsidies - Jeugdsportproject'