Raad van Bestuur & commissies

Tijdens de algemene vergadering van 19/12/2014 werd de Raad van Bestuur opnieuw verkozen tot de AV van maart 2016.
Als gevolg hiervan dienden ook alle commissies hun samenstelling te bekrachtigen.
Enkele belangrijke wijzigingen:

  • Anneke Daems stelde zich niet opnieuw kandidaat als lid van de RvB, maar blijft wel voorzitter van de Technische Commissie (TC).
  • Kevin De Wit wenste zichzelf niet op te volgen als voorzitter van de Vlaamse Scheidsrechtercommissie (VSC). Rik Lamont neemt deze fakkel over en om die reden zetelt hij niet meer in de TC.

U vindt de samenstelling en taakverdeling van de commissies terug op onze website onder de rubriek 'Over VSB'. Ook de verslagen van de vergaderingen zijn daar terug te vinden.