Recreatief schermen

Spontaan Schermen

Spontaan Schermen

De Vlaamse Schermbond wil spontane ontmoetingen tussen naburige clubs aanmoedigen.

Schermen is onze favoriete sport. Trainen en oefenen is fun, omdat we zo techniek en tactiek voortdurend bij kunnen schaven. Het gevecht met verschillende tegenstanders is dan de beloning voor het harde werk, omdat je kan zien welke vorderingen je gemaakt hebt.

Voor competitieve schermers is dat bij uitstek het geval, maar ook de zogenaamde recreatieve schermer wil zich wel eens meten. Het is extra leuk om zoveel mogelijk nieuwe tegenstanders te kunnen ontmoeten, ook van buiten de eigen club. Daar knelt spijtig genoeg een beetje het schoentje: het is meestal niet zo evident om extra tijd uit te trekken om naar een tornooi te gaan, het aanbod aan vriendschappelijke tornooien is zeer beperkt, en als er al dergelijke tornooien zijn moet je er vaak een hele afstand voor afleggen.

Gelukkig kan daar heel makkelijk een mouw aan gepast worden: spreek eens af met een naburige club om te schermen!

Een paar tips:

 • Mail of bel eens met naburige clubs om te peilen naar interesse, en om de trainingsuren naast elkaar te leggen.
 • Als er wat interesse is, hak snel de knoop door: leg een datum, uur en plaats vast. Als er een concrete afspraak is, kunnen mensen zich makkelijker vrij maken om deel te nemen.
 • Je kan er een klein wedstrijdje van maken, of je kan de bevriende club gewoon uitnodigen om eens mee te komen trainen.
 • Het is leuk als iedereen eens gastheer speelt. Een paar mogelijkheden:
  • Club A gaat eerst bij club B,en een paar weken later gaat club B bij club A
  • Club A stelt zijn zaal ter beschikking, en nodigt de eerste twee clubs B en C die reageren uit. Een paar weken later gaan clubs A en C bij B, nog wat later A en B bij C. Als er wedstrijdjes geschermd worden (bijvoorbeeld per ploeg), kan iemand van de gastclub jureren.
  • ...
 • Contactgegevens van alle Vlaamse clubs vind je op deze website. Clubs die in de buurt van een grens van Vlaanderen gevestigd zijn, kijken best ook eens over die grens heen.

De Vlaamse Schermbond blijft natuurlijk graag op de hoogte van wat er zoal georganiseerd wordt. We gaan niet vragen allerlei documenten in te dienen, maar als je met een paar clubs iets organiseert, graag een eenvoudig seintje aan het secretariaat. De echte die hards mogen als bonus een verslagje en/of foto's doorspelen voor in het clubnieuws (maar echt vrijblijvend; als jullie al schermen zijn we superblij).

Veel schermplezier!