Aandachtspunten materiaalnormen

Net zoals bij iedere gevechtssport is ook bij schermen het veiligheidsaspect van groot belang. De Technische Commissie en Scheidsrechters Commissie hebben bij het vastleggen van materiaal normen dan ook slechts een doel voor ogen namelijk de veiligheid van schermers zoveel mogelijk te waarborgen.
 
Beide commissies zijn voorstander van verstrengde materiaalnormen op nationaal niveau. Tot op heden werd hierover echter geen consensus bereikt met de FFCEB. Bij de start van het nieuwe schermseizoen genieten de strengere materiaalnormen zoals opgenomen in het VSB Beker-reglement dan ook onze absolute aanbeveling. Anderzijds aanvaarden we voor de ontmoetingen in het kader van de VSB Beker de materiaalnormen zoals beschreven op deze website (http://www.vlaamseschermbond.be/sites/default/media/files/normen_wedstrijden(1).pdf ).

Voor de VSB Beker op floret is de categorie poussins toegevoegd. De rest van de reglementering, ook betreffende materiaal, is ongewijzigd gebleven. Dat impliceert dat de geleidende keellap verplicht is, ook voor poussins dus. De poussins schermen met kling maat 2 of kleiner.

Er zijn bepaalde degenklingen van Leon Paul verboden door de FIE, en daarom ook door de VSB. Bekijk de informatie hierover.