Workshops Opmaak Beleidsplan

Doel van een beleidsplan

 • Toekomstgericht werken
 • Transparantie
 • Groter draagvlak (beslissingen, expertise)   

Inhoud van een beleidsplan

De missie vormt de rode draad, de gegevensverzameling het uitgangspunt en de gegevensanalyse bepaalt de keuzes.
De doelstellingen beschrijven welke  resultaten de organisatie  wil bereiken en het actieplan omschrijft hoe we dat willen verwezenlijken.

Workshops    

Een planningsteam gaat aan de slag om het beleidsplan te schrijven. Ze worden gedurende 3 workshops stap voor stap begeleid.
Tussen de workshops in verzamelen ze verdere input en feedback vanuit de club.  Aan het einde van het traject komen ze tot een afgerond plan.
De workshops worden 's avonds georganiseerd, telkens van 19:30u tot 22:00u. Bij het vastleggen van de locatie zal in de mate van het mogelijke rekening worden gehouden met de regio van de deelnemende clubs.
 

Timing Fase    Taken
Sept- okt Voorbereiding voor 1ste workshop
 • Voorbereiding missie
 • Gegevens verzamelen
10 nov 2015 1ste Workshop
 • Inventarisatie van de gegevens
 • Bepaling van de missie
Nov - jan Voorbereiding 2de workshop
 • Formuleren van beleidsuitdagingen
 • Terugkoppelmoment
18 jan 2016 2de workshop
 • Doelstellingen formuleren
Jan-maart Voorbereiding 3de workshop
 • Terugkoppelmoment
14 april 2016 3de workshop
 • Plan van aanpak
 • Evaluatiemethode
April-Juni Na de 3de workshop
 • Afwerking beleidsplan
 • Bekendmaken en uitvoeren

Inschrijven

Een club schrijft zich in met een planningsteam van minstens 2 personen. Het is nuttig maar niet noodzakelijk dat bij elke workshop het voltallige team aanwezig is.
Inschrijven kan tot uiterlijk 14 oktober door een mailtje te sturen naar  info@vlaamseschermbond.be met vermelding van de namen + emailadressen van de leden het planningsteam.
Deelname is gratis!
Lees de uitnodiging