Dringende beslissing - forfait deelname kosten selectietornooien

Tijdens de vergadering van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Schermbond gehouden afgelopen dinsdag 6 oktober 2015 werd de volgende dringende beslissing genomen:

De niet-subsidieerbare kosten voor de VSB met betrekking tot internationale wedstrijden, in het bijzonder voor arbitrage, zullen hoger liggen dan voorzien (het aantal vereiste scheidsrechters ligt hoger), en kunnen onvoldoende gedekt worden uit onze eigen middelen (aangezien onze basissubsidie sterk verminderd wordt, worden onze eigen middelen al sterk aangesproken). Wij zijn daarom genoodzaakt onze eigen middelen te verhogen. Daartoe worden verschillende maatregelen uitgewerkt.

Een eerste maatregel is de invoering van een forfaitaire bijdrage in de kosten van deelname aan internationale wedstrijden. Elke schermer die deelneemt aan een selectietornooi (of gelijkaardig, zie verder) zal een bedrag van 10,00 euro per deelname moeten betalen aan de VSB. Een schermer die bijvoorbeeld aan 3 dergelijke tornooien deelneemt, zal in totaal dus 30,00 euro moeten betalen.

De maatregel is van toepassing op volgende tornooien:

  • tornooien die voorkomen op een selectiekalender van de KBFS (zie www.fencing-belgium.be)
  • tornooien die voorkomen op een EFC-kalender (Europees circuit cadetten en U23) (zie www.eurofencing.info)
  • FIE Wereldbeker en Grand Prix tornooien junioren en senioren (zie fie.org)

Voor alle andere tornooien is de maatregel niet van toepassing.

Het betreft met andere woorden die tornooien waarvoor via de KBFS ingeschreven dient te worden, en dat ongeacht de intentie van de deelnemer om zich te trachten selecteren voor EK/WK. In het geval waar een schermer niet geselecteerd wordt door de KBFS, maar wel ingeschreven wordt door de federatie (wat mogelijk is voor "B-tornooien": nationaal circuit Duitsland/Frankrijk), en waar die inschrijving extra kosten voor arbitrage met zich meebrengt, zal die schermer gehouden blijven de eventuele extra kosten voor arbitrage volledig te dekken (samen met eventuele andere schermers in dezelfde situatie), zoals gepreciseerd in het "Reglement toelating selectietornooien en FIE/EFC tornooien" van de KBFS (ziwww.fencing-belgium.be). In die gevallen zal voor die schermers het forfait van 10,00 euro wel vervallen, zodat zij geen dubbele betaling moeten doen.

De bijdragen zullen aan elke schermer afzonderlijk gefactureerd worden eind december 2015 (voor de tornooien tot en met december 2015) en begin juli 2016 (voor de tornooien van januari 2016 tot en met juni 2016).

Deze maatregel gaat in vanaf 22 oktober 2015 en is van toepassing gedurende het huidige seizoen 2015-2016. Voor het seizoen 2016-2017 (tornooien vanaf 1 september 2016) zal een lager forfaitair tarief gelden van 5,00 euro per deelname.