Theorie-examen

Het theorie-examen is toegankelijk vanaf 1ste jaar cadet en wapenspecifiek. Men kan per examensessie slechts examen afleggen op 1 wapen.
Het theorie-examen bestaat uit 2 delen: een wapenspecifieke vragenlijst en een poulevraag. Om te slagen voor een theorie-examen moet men slagen op beide delen.
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen aan het theoretisch examen:

  • Via het scheidsrechterweekend (SRW) :
Aan het SRW kan onbeperkt worden deelgenomen en de deelnemers kunnen op het einde van het weekend telkens deelnemen aan het theoretisch examen. De bijdrage voor deelname aan het examen zit vervat in de prijs van het SRW.
Indien deelnemers niet slagen in het theoretisch examen, zal kort na het weekend een herexamen worden georganiseerd. Dit is gratis voor personen die deelnamen aan het voorafgaande SRW.
 
  • Zonder het SRW:
Per persoon kan één maal worden deelgenomen aan het theoretisch examen zonder de weekendopleiding te hebben gevolgd. Als de datum (= laatste dag scheidsrechtersweekend) niet past, kan men deelnemen aan het herexamen, mits dit georganiseerd wordt.
Kandidaten die van deze mogelijkheid gebruik maken, hebben geen recht op een herexamenmogelijkheid. Men kan pas terug het theoretisch examen afleggen na het volgen van  het scheidsrechterweekend.
 

De wapenspecifieke vragenlijst

De poulevraag

De examenstof

Voorbeeldvragen

Floret

Degen

Sabel