Beleidsplan 2017-2020

Per vierjarige beleidsperiode maakt de Vlaamse Schermbond een beleidsplan op. Dat beleidsplan wordt ook ingediend bij Sport Vlaanderen.

Het beleidsplan werd voorgesteld aan de Algemene Vergadering op 28 oktober 2016. Het werkdocument (timing en financieel) wordt bijgewerkt naarmate het werkingsjaar loopt. Het volledige beleidsplan kan jaarlijks worden bijgewerkt.

De eerste veranderingen in het werkdocument zijn besproken geweest tijdens de Algemene Vergadering op 10 september 2017.

Beleidsplan 2017-2020

Beleidsplan 2017-2020 Timing & Budget

Nota Jaaractieplan 2017 VSB