Vacature Technisch directeur topsport Specialiteit sabel - Vacancy Technical Director Elite Sport Speciality Sabre

De Vlaamse Schermbond vzw is op zoek naar een voltijdse Technische Directeur, plaats van tewerkstelling Gent. Lees de vacature.
The Flemish fencing league is hiring a fulltime Technical Director Elite Sport, Starting in Gent.Read the vacancy.