Subsidies - Jeugdsportproject

Subsidies

Hoe een subsidie aanvragen

Sportclubs kunnen langs verschillende kanalen subsidies bekomen (via de gemeente, de provincie,...). Maar welke organisatie moet je aanspreken voor welke subsidie of waar vind je de criteria en voorwaarden waaraan je sportclub moet voldoen?
 
Via het Dynamo Project kan je een brochure aanvragen die je hierover meer uitleg geeft. Het Dynamo Project  is een hulpmiddel aan sportclubs om optimaal te functioneren op bestuurlijk en administratief vlak, aangeboden door de Vlaamse Sportfederatie vzw.
 
Link: www.dynamoproject.be
 

Jeugdsportproject

De Vlaamse Schermbond voert Facultatieve Opdracht 1 – Jeugdsport uit. Dat houdt in dat de VSB, naast de acties die kaderen binnen de vijf basisopdrachten, bijkomende initiatieven neemt die specifiek gericht zijn op de jeugd. De officiële benaming van het jeugdsportproject van de VSB is Fencing Move.

In het kader van het jeugdsportproject is een jeugdsportfonds opgericht, met financiële inbreng van Sport Vlaanderen en van de VSB. Dit fonds wordt in de vorm van subsidies verdeeld onder de deelnemende clubs. De toelage verschilt van club tot club, afhankelijk van de punten die men behaalt op de kwaliteitscriteria rond jeugdwerking.

De VSB formuleert, in overleg met Sport Vlaanderen, de doelstellingen en het actieplan, en een daarop gebaseerd subsidie reglement met puntensysteem voor de verdeling van de subsidies.

Jeugdsportproject - Handleiding

Aanvraag

De aanvragen tot subsidiëring moeten de VSB uiterlijk op 25 Maart 2018 bereiken. Een aanvraag is pas ontvankelijk, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Laattijdige of niet ondertekende dossiers komen niet in aanmerking voor subsidiëring. Elke club krijgt per kerende bericht over de ontvankelijkheid van hun dossier.

Invuldocument

Het invuldocument is een Excel-bestand met verschillende tabbladen. Je kan navigeren via de Excel tabbladen-labels of de hyperlinken (bv.: 'terug naar...'). Op 3 data gedurende het jaar 2017 (Zie reglement) dient het aangevuld invuldocument doorgemaild te worden naar de VSB. Niet ingevulde of fout ingevulde gegevens leveren geen punten op.

  • tabblad ‘clubgeg’: vul hier de gegevens van de club in. Het blad dient ondertekend te worden door de voorzitter en daarna opgestuurd (post of digitale versie via mail) opgestuurd naar de VSB.
  • tabblad ‘Criteria 201’: een overzicht van de criteria voor de subsidieberekening. Het maximum aantal te verdienen punten geeft aan hoe sterk een criterium doorweegt.
  • tabblad ‘1’, ‘2’, ‘3’, en ‘4’: deze worden ingevuld in de loop van het kalenderjaar.
  • tabblad ‘bewijsstukken’: hier vind je de nodige info wat betreft de bewijsstukken die je bij sommige criteria moet indienen

Meer info bij FAQ Jeugdsportproject