event in de kijker

Event in de kijker

De rubriek Event in de Kijker werd door de Commissie Promotie & Sponsoring gelanceerd om volgende redenen:

  • Tornooien / Evenementen georganiseerd in Vlaanderen zijn de gelegenheid bij uitstek om in de pers te komen. Door ze in de kijker te zetten, wekken we de interesse van de pers op.
  • Het verhoogt de betrokkenheid van de verschillende clubs en schermers en verhoogt zo de participatie.
  • Het is een geschikte bron van informatie voor de buitenwereld, niet enkel over het tornooi maar ook over de geschiedenis hiervan, over de club,….
  • We hopen tevens dat het een stimulans zal zijn voor de clubs om de kwaliteit van hun tornooi te waarborgen.

Organiseert de club een tornooi, ontmoeting of evenement dat wel eens in de kijker mag geplaatst worden? Doe dan snel een aanvraag bij Els, en op basis van de respons wordt een selectie  gemaakt.
 
Het is de bedoeling het tornooi van nabij te volgen, zowel voor, tijdens als na het schermtornooi. De club verbindt er zich dan wel toe om de nodige inspanningen te leveren. Zo dient alle nuttige informatie vooraf en de resultaten onmiddellijk na afloop te worden doorgeven aan de VSB. De club tracht om de locale pers ter plaatse te hebben tijdens het tornooi en voor de nabeschouwing wordt een verslag opgemaakt met enkele goede foto’s (meer info in draaiboek).

Dit stond recent In de Kijker