Sponsoring op kledij

De VSB hanteert uit het FIE-reglement 'la Code de la Publicité'.

Schermers die reclame wensen van een persoonlijke sponsor, dienen hiertoe de goedkeuring te vragen aan de Raad van Bestuur.
In het algemeen mag sponsoring niet indruisend zijn tegen de openbare orde en de zeden.
Reclame voor tabakswaren en alcoholische dranken zijn niet toegestaan.
Op de nationale trainingspakken mag geen persoonlijke sponsoring worden gepubliceerd. Op de clubtrainingspakken wordt door de VSB geen restrictie gelegd, mogelijk wel door de club.