Piet Wauters nieuwe voorzitter Vlaamse Schermbond

Op de Algemene Vergadering van dinsdag 3 december 2013 werd Piet Wauters verkozen tot voorzitter van Vlaamse Schermbond.  Hij volgt Olivier Antonis op, die begin 2014 voltijds aan de slag gaat als administratief coördinator bij de VSB. Op deze vergadering waren 18 van de 23 Vlaamse schermclubs vertegenwoordigd, en werden ook Kathleen Kets, Rik Lamont, Louis Paenen (penningmeester), Erik Swennen en Frederiek Troubleyn als bestuurders gekozen.

Piet is binnen de schermwereld geen onbekende:
"Ik ben pas op mijn 18de beginnen schermen in 1985 toen ik in Leuven ging studeren, een late roeping als het ware. Ik kreeg al snel de microbe te pakken door Maître Minnen. Stukje bij beetje ben ik dan steeds meer betrokken geraakt bij de werking van schermclub Parcival waar ik momenteel les geef floret. Een vijftal jaar geleden engageerde ik mij binnen de VSB als lid van de Raad van Bestuur en voorzitter van de Vlaamse Scheidsrechterscommissie."
 
Als kersvers voorzitter nam Piet dinsdagavond als laatste het woord:
"Eerst en vooral zou ik Olivier willen bedanken voor zijn inzet voor het schermen gedurende de voorbije jaren, als lid van de Raad van Bestuur, lid van verschillende commissies, als voorzitter, ... Iedereen weet hoe hard Olivier zich heeft ingezet, en wat hij hiervoor allemaal heeft opgeofferd... Een dikke merci! Ook wil ik diegenen die vandaag geen kandidaat meer zijn bedanken voor hun inzet tijdens de voorbije periode.
Aan de algemene vergadering: dank u wel voor het vertrouwen. Dank u wel aan iedereen die de voorbije dagen en weken voor en achter de schermen mijn kandidatuur hebben verdedigd. Jullie steun heeft mij ongelooflijk veel deugd gedaan, en zonder jullie zou ik hier nu niet zitten.
Ik heb de voorbije dagen het geluk gehad om met velen uit de schermwereld te kunnen praten. Ik heb goed proberen te luisteren, en ik ben hoopvol en optimistisch gestemd voor de toekomst. Om het in het "Hollands" te zeggen: "Elk nadeel heb z'n voordeel". Laten we deze crisis gebruiken als een nieuwe start voor de Vlaamse schermbond. Persoonlijk geloof ik dat "de bond" niet de Raad van Bestuur en de staf is. De bond is de clubs. Jullie bepalen wat jullie willen, en waar we met het schermen in Vlaanderen naartoe willen. De Raad van Bestuur en de staf kan hierin helpen. Ik zal ondersteunen, maar de bal ligt nu in jullie kamp.
Dank u wel."