Gelukkig nieuwjaar

Beste Schermvrienden,
we staan met z'n allen aan het begin van wat een interessant jaar belooft te zijn:
de komende dagen zal de stuurgroep de herbronning van de Vlaamse Schermbond aftrappen. Alle belanghebbenden ("stakeholders") zullen geraadpleegd worden, werkgroepen zullen deelaspecten uitwerken, voorstellen tot statuten of reglements wijzigingen zullen geformuleerd worden, ...

Ondertussen zal de voltallige staf, de Raad van Bestuur, de comissies en cellen en al onze vrijwilligers ervoor zorgen dat ook dit jaar "de winkel blijft draaien". Op het einde van dit jaar zal opnieuw een RvB verkozen worden.
Ik hoop dat ik op iedereen van jullie mag rekenen om mee te helpen de op stapel staande projecten tot een goed einde te brengen. Om het met de woorden van JFK te zeggen: "Vraag niet wat de bond voor jou kan doen. Vraag wat jij voor de bond kan doen."

Maar vooral zou ik vandaag iedereen veel geluk, een goede gezondeheid, goede resultaten, ... willen toewensen. Ik hoop van harte dat iedereen, top -of-plezierschermer zich thuis kan voelen in het warme nest van een goed draaiende schermclub.

Gelukkig Nieuwjaar!

Piet Wauters