Masker met vizier verboden - volmacht voor minderjarigen bij FIE-competities

Er zijn twee belangrijke aanpassingen gemaakt aan het reglement van de FIE, die een impact hebben op deelnemers aan FIE-competities, inclusief EK en WK.

Wijziging 1: volmacht bij minderjarigen, zoals gepreciseerd in artikel o.55 lid 5 van het FIE-reglement: "Alle deelnemers aan een officiële competitie van de FIE die niet de leeftijd van meerderjarige bereikt hebben in het land waarin de competitie wordt gehouden, moet hetzij 1) vergezeld zijn door één van de ouders of voogd, of door een persoon die gemachtigd is, middels een formulier dat geldig is in het land van de competitie door één van beide ouders of de voogd, om beslissingen te nemen met betrekking tot de gezondheid van de deelnemer; hetzij 2) een dergelijke volmacht laten opmaken voor iemand die meerderjarig is, die voortdurend aanwezig zal zijn op de plaats van de competitie en die de verantwoordelijkheid gestipuleerd in de volmacht aanvaard heeft." (Een blanco attest vind je bij de formulieren.)

Wijziging 2: maskers met transparant vizier zijn verboden op alle wapens, dus ook op sabel. Zie materiaal: aankoop, onderhoud en veiligheid.

Toepassing van beide wijzigingen op FIE-niveau vanaf 1 maart 2014. Toepassing in Vlaanderen/België wat het masker met vizier betreft met onmiddellijke ingang.