Oproep kandidaatstelling organisatie nationaal circuit cadetten

Clubs kunnen zich tot 7 april kandidaat stellen voor de organisatie van een nationaal circuit cadetten in mei 2014. Klik hier voor verdere uitleg en informatie.