Wat is schermen?

Schermen is een sierlijke, snelle en tactische gevechtssport waarbij lichamelijke kracht niet voorop staat. De bedoeling is de tegenstander te treffen zonder zelf getroffen te worden. Dit vereist naast fysieke en technische kwaliteiten ook concentratie, inzicht en reactievermogen. De kunst is om het wapen zo te beheersen dat met kleine snelle bewegingen treffers kunnen worden gemaakt.

Schermen is een...

Individuele sport

Competitieve sport

Gevechtsport

Technische sport

Complexe sport

Georganiseerde sport

Olympische sport

Veilige sport

Meer informatie over competitie, enkele voorbeeldfilmpjes inbegrepen, vind je onder Wedstrijdschermen.