Nieuwsbrief nr 4

Teken in op de VSB website/nieuwsbrief
Iedereen kan nu terug een account aanvragen op de VSB-website. Deze functionaliteit was tijdelijk uitgeschakeld omdat we overspoeld werden met spam, maar daartegen zijn nu maatregelen getroffen. Voornaamste voordeel op dit moment is dat je kan intekenen op de VSB-Nieuwsbrief, zodat je de komende uitgaven automatisch in je mailbox krijgt. Er zullen ongetwijfeld nog andere voordelen verbonden worden aan het intekenen voor een account. Doen!
Belangrijke evenementen
Dag van de Schermtrainer
Op 24 mei 2014 brengen we alle Vlaamse schermtrainers samen voor een dag van open debat en bijscholingen rond het thema 'motivatie'. Meer informatie en inschrijven via de website!
 
Werkgroepen
Op de Algemene Vergadering van 21 maart werd beslist om een aantal werkgroepen op te starten die zullen werken aan 5 prioritaire onderwerpen. In grote lijnen:
 1. Missie en werking van de VSB
 2. Missie, visie en strategie inzake het competitieschermen en topsport
 3. Het jeugdbeleid
 4. Provinciale werking
 5. De plaats van de recreant in de schermwereld

Een bredere omschrijving van de onderwerpen vindt u op de website. Kandidaten kunnen zich melden bij het secretariaat.

Algemene vergadering en Clubbijeenkomst
Volgende Algemene Vergadering is gepland samen met de jaarlijkse Clubbijeenkomst op 26 juni 2014 te Berchem.
 • We verwachten van de werkgroepen dan een visietekst en/of een lijst van actiepunten die door de RvB vanaf 2015 ten uitvoer gebracht moet worden.
 • De VSF komt toelichten welke diensten het Dynamo-project aanbiedt aan de sportclubs.
 • Communicatietool: het gebruik van een wiki in de schermclub.
Arbitragecoaches
Clubs kunnen een Arbitragecoach aanstellen om te fungeren als contactpersoon tussen de Vlaamse Scheidsrechterscommissie (VSC) en de club. Dit om enerzijds vragen vanuit de clubwerking door te spelen aan de VSC en anderzijds om informatie vanuit de VSC kenbaar te maken in de club. Voorwaarden en lijst met arbitrage-coachen op de VSC-pagina.
Wat is er gebeurd in de schermwereld? Binnenkort
 • Resultaten Belgisch Kampioenschap Senioren (26-27/04/2014)
   
 • De winnaars van de de VSB-beker zijn gekend:
  • Omniword (floret)
  • Parcival (degen)
  • De Klauwaerts (sabel)
    
 • De cursus initiator is gestart met 26 deelnemers. Net gemist? Geen probleem. Geef via het online-formulier door in welke cursus je geïnteresseerd bent, dan contacteren we je wanneer deze cursus wordt georganiseerd.
 • Bijscholing Fencing Time (11/06 en/of 12/06, naargelang van de voorinschrijvingen)
   
 • Bijscholing wedstrijdorganisatie en Directoire Technique (18/06 en/of 19/06 naargelang van de voorinschrijvingen)
   
 • Cursus Aspirant-Initiator: 3 zondagen: 31/08, 7/09 en 14/09/2014. Inschrijven kan online.
   
 • Op 10 mei geven de deelnemers aan de initiatorcursus schermen te Hofstade gratis initiatielessen op sabel (voor kinderen), degen (voor volwassenen) en aan competitieve floretschermers. Ken je mensen die graag een gratis initiatieles krijgen? Hier alle info en inschrijvingen!