Promotie Clubactiviteiten

Promotionele Activiteiten

 • Je vindt hier een overzicht van overkoepelende promotionele activiteiten, met vermelding van de doelgroep, door wie ze worden georganiseerd en wie de contactpersoon is.
 • Ideeën voor een promotie-actie op clubniveau.
 • Promotieteam: Wil je als club een initiatie geven ter promotie, maar is het moeilijk voor de clubtrainer om zich vrij te maken, vraag onze lijst van beschikbare trainers (via mail aan els@vlaamseschermbond.be).
 • Het uitbouwen van een volwassen –en seniorenwerking levert heel wat voordelen op: ledenwinst, meer subsidies, ouderbetrokkenheid, een levendig vrijwilligersteam, ... Hier een beetje inspiratie om dit te op een duurzame manier te doen.

VSB-Schermers in actie

Hier vindt u foto's van fotograaf Luc Gevaert, vrij voor gebruik mits vermelding van de fotograaf.
Deze foto’s mogen enkel gebruikt worden door verenigingen die lid zijn van de VSB en enkel ten behoeve van promotie van de schermsport.
Bekijk de foto's

Tornooi in de kijker

De rubriek Tornooi in de Kijker werd door de Commissie Promotie & Sponsoring gelanceerd om volgende redenen:

 • Tornooien georganiseerd in Vlaanderen zijn de gelegenheid bij uitstek om in de pers te komen. Door ze in de kijker te zetten, wekken we de interesse van de pers op.
 • Het verhoogt de betrokkenheid van de verschillende clubs en schermers en verhoogt zo de participatie.
 • Het is een geschikte bron van informatie voor de buitenwereld, niet enkel over het tornooi maar ook over de geschiedenis hiervan, over de club,….
 • We hopen tevens dat het een stimulans zal zijn voor de clubs om de kwaliteit van hun tornooi te waarborgen.

Organiseert de club een tornooi of ontmoeting die wel eens in de kijker mag geplaatst worden? Doe dan snel een aanvraag bij Els, en op basis van de respons wordt een selectie  gemaakt.
 
De club verbindt er zich dan wel toe om de nodige inspanningen te leveren. Zo dient alle nuttige informatie vooraf en de resultaten onmiddellijk na afloop te worden doorgeven aan de VSB. De club tracht om de locale pers ter plaatse te hebben tijdens het tornooi en voor de nabeschouwing wordt een verslag opgemaakt met enkele goede foto’s (meer info in draaiboek).

Logo's en foto's van de VSB

Deze logo's, foto's zijn vrij voor gebruik, sommigen van hen alhoewel met enige beperking (zie toelichting bij de afbeelding)

Wedstrijdverslag publiceren op VSB-site

De wedstrijdverslagen op de frontpagina zijn afkomstig van de aangesloten clubs, en zijn niet geschreven zijn door de VSB. Alle wedstrijdverslagen opgestuurd naar de VSB worden wel voorafgaand gescreend voor publicatie.

Hoe jouw wedstrijdverslag gepubliceerd krijgen?

Heb je een wedstrijdverslag en zou je dit graag gepubliceerd zien op de site van de Vlaamse Schermbond?
 
Stuur je verslag naar info@vlaamseschermbond.be. Vermeld hierin:

 • naam van het schermevenement
 • naam van de auteur
 • schermclub
 • indien mogelijk beeldmateriaal (foto's, afbeelding tornooi-affiche, enz ...)

Richtlijnen bij het schrijven van een wedstrijdverslag

Om je te helpen met het opmaken van een wedstrijdverslag, stelden we een aantal richtlijnen op. Ook voor een selectie perscontacten kan je bij ons terecht. Deze kan je ontvangen door  een mailtje te sturen naar info@vlaamseschermbond.be.

Andere foto's (ook vrij voor gebruik)

Zoek je een mooie foto voor je website, voor een folder of een affiche,...?
Hier vind je enkele voorbeelden en interessante links naar sites met afbeeldingen.