De schermwereld

De schermwereld

Aan de andere kant van de taalgrens is er de FFCEB (Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique), vroeger La Ligue Francophone genaamd. ‘Ligue’ wordt dan ook nog vaak gebruikt in de volksmond. Met ‘federatie’ wordt er in Vlaanderen in de eerste plaats verwezen naar de nationale koepel, de KBFS (Koninklijke Federatie der Belgische Schermkringen).
De KBFS is sinds het weghalen van sport bij de federale overheid niet meer erkend of gesubsidieerd. Het blijft echter het officiële aanspreekpunt voor buitenlandse actoren (federaties of instellingen), maar is eigenlijk niet veel meer dan dat, en de nationale werking wordt grotendeels via laterale afspraken geregeld. Subsidies en beleid worden door de subsidiërende overheden, BLOSO en ADEPS, aan de twee erkende koepels toevertrouwd.
De belangrijkste instelling voor het schermen is de FIE (Fédération Internationale d’Escrime), waar de KBFS als nationale koepel is aangesloten. De FIE stelt de regels van het schermen op (in het Frans!), en is dus de grote baas van alle schermers. Ze bepalen ook de veiligheidsnormen voor materiaal, en organiseren het internationale wedstrijdcircuit voor junioren en senioren en houden de wereld ranking bij van die leeftijdscategorieën. De FIE heeft voor elke Olympische zone confederaties opgericht; we vallen als Belgen dus ook onder de CEE (Confédération Européenne d'Escrime), die het internationale wedstrijdcircuit voor kadetten organiseren en daarvan de ranking beheren.
De KBFS is ook lid van het BOIC, en dus het EOC en uiteindelijk het IOC.

Vlaamse Overheid