Trainerstraject Schermen

Vlaamse Trainersschool

De Vlaamse Trainersschool is een samenwerking tussen Sport Vlaanderen, universiteiten en hogescholen en sportfederaties die instaat voor de opleiding van trainers, en de werking van de sportkaderopleiding ondersteunt. Op hun website vind je informatie over het cursusaanbod, vrijstellingen en bijscholingen (VTSplus).

Je vindt de meest recent goedgekeurde stramienen voor de VTS-opleidingen steeds terug in de catalogus van de VTS. Om daar toegang tot te krijgen moet je je aanmelden op Mijn VTS, en vervolgens doorklikken naar "Aanbod". Daar kan je zoeken naar "schermen", of je kan een PDF document downloaden met alle stramienen van alle sporttakken.
Je vindt alle stappen van het proces in een handig document hier (dit document is nog niet aangepast aan de nieuwe website sport.vlaanderen; dat zal weldra gebeuren).

Informatie over assimilaties en vrijstellingen, de EVC- en EVK-procedure van de VTS e.a. basisinformatie vind je hier.

*nieuw*: interessepeiling "docent worden" - via het google formulier kan je aangeven voor welke onderwerpen je eventueel wel docent wil worden. Anneke neemt dan contact met je op om je meer informatie te verschaffen.

Heb je een VTS-diploma van lang geleden?
Heb je al een log-in op VOTAS maar krijg je geen nieuwsberichten voor VTS-trainers van de VTS?
Of ben je niet langer actief als schermtrainer?
Neem contact op met Anneke, en zij zorgt voor de nodige aanpassingen.

Het trainerstraject schermen

Onderstaand schema toont het basis trainerstraject schermen.

Een beetje duiding:

  • Aspirant-initiator is een facultatieve stap. Deze opleiding wordt door de VSB georganiseerd.
  • De volgende stappen bouwen op elkaar verder: je moet initiator zijn om trainer B te kunnen worden, je moet trainer B zijn om trainer A te kunnen worden. Deze drie opleidingen worden door de VTS georganiseerd.
  • De VTS heeft in zijn schema ook een facultatieve stap "instructeur B" tussen initiator en trainer B in; voor het schermen wordt deze stap niet ingericht.

Aspirant Initiator

Tijdens de driedaagse vooropleiding van Aspirant-Initiator voor jong en oud, proef je van de inzichten en vaardigheden die een trainer moet ontwikkelen, en leert als schermer te kijken naar een training met andere ogen.
Binnen het clubgebeuren is het een mooie manier om schermers, die onder leiding van de clubtrainer(s) willen helpen bij de trainingen, te wapenen tegen onzekerheden en hen al een goede basis te geven voor de opstap naar Initiator Schermen.
Bij afloop ben je geattesteerd.

Initiator

In de cursus Initiator krijg je een basis in didactiek en veilig sporten. Je leert groepen organiseren binnen de training, initiaties geven op de 3 wapens, en wedstrijdbegeleiden op het recretaieve niveau.
Bij afloop ben je gediplomeerd om aan de slag te gaan als hulptrainer bij een meer ervaren trainer, en zo gedurende enkele jaren de nodige ervaring op te doen.
Om de lessen vlot te laten verlopen moet je dus een instaptest afleggen om je sportspecifieke vaardigheden en sporttechnische kennis op elk wapen te bewijzen. Het gaat over de basisvaardigheden en basiskennis, zoals stap voorwaarts, achterwaarts en uitval, de basisparades op elk wapen, en de basis aanval (steek of slag).

Trainer B

Vanaf Trainer B wordt de opleiding gesplitst over de verschillende disciplines (degen, floret of sabel), gezien de nadruk dan gelegd wordt op individuele training, en het begeleiden van individuele schermers. Bij Trainer B liggen de doelen op nationaal niveau.
Om deel te nemen aan de cursus Trainer B moet je eerst de Algemene Gedeeltes afleggen van Instructeur B en Trainer B die door de VTS ingericht worden.
Verder is er ook een sporttechnisch portfolio, waarin je procesmatig je beheersing van verschillende technieken en vaardigheden kan bewijzen, en dat als instapvoorwaarde geldt voor het schermgedeelte van de cursus.

Trainer A

De Trainer A is een elite trainer en trainer van de elite sporter.
Net zoals bij de Trainer B wordt de opleiding gesplitst over de verschillende disciplines (degen, floret of sabel). Om deel te nemen aan de cursus Trainer A moet je eerst het Algemene Gedeelte afleggen dat door de VTS ingericht wordt.
Verder zijn er ook nog een aantal instapvoorwaarden, die momenteel in herziening zijn.

Vraag het aan!

Vraag het aan!

Het inrichten van cursussen voor een kleine sporttak als de onze is niet evident. Voor de ene komt een cursus tijdens weekends en vakanties beter uit, voor de ander door de week 's avonds, en voor nog een ander hangt alles af van de locatie. Daarenboven moet elke organisatie nog eens voldoen aan een minimum aantal deelnemers om ingericht te kunnen worden. Een succesvolle cursusorganisatie vraagt dan ook heel wat maatwerk.

Om dat maatwerk wat beter te kunnen voorbereiden hebben we een meldpunt aangemaakt waar geïnteresseerden kunnen aangeven welke cursus ze graag willen volgen. Zo kunnen we geïnteresseerden direct contacteren en gemakkelijker tot passende en concrete cursusorganisaties komen.

Ben je geïnteresseerd in een VTS opleiding schermen, dan vraag je het gewoon aan via het meldpunt!

Campagnemateriaal

Meer en betere trainers opleiden is belangrijk voor elke club. Daarom hopen wij dat iedereen een handje toe wil steken bij de promotie van deze campagne. Je kan hieronder affiche en flyers downloaden,om zelf af te drukken en te verspreiden. Elke club heeft begin juli een mini-pakketje flyers ontvangen, die natuurlijk ook verspreid mogen worden.