De VSB houdt van afk.

De VSB houdt van afk.

Binnen de werking van de Vlaamse Schermbond (VSB) worden heel wat afkortingen (afk.) gebruikt. Hierbij een lijstje. Als je een afkorting niet terugvindt in de lijst, geef dan een seintje aan het secretariaat, dan vullen we de lijst aan.

Nationale en internationale organisaties

AAI: Académie d'Armes International (zie ook KSAB)
ARAB: Académie Royale d'Armes de Belgique (Nl: KSAB, zie aldaar)
AGFIS: Association Général des Fédérations International de Sport
CEE: Confédération Européene d'Escrime (En: EFC) = Europese Confederatie
CSF: Comité Sportif Fédéral (Nl: CSF, zie aldaar)
DFB: Deutsche Fechter Bund
EFC: European Fencing Confederation (Fr: CEE)
EVBVS: Escrimeurs Vétérans Belges/Belgische Veteranen Schermers
FFE: Fédération Française d'Escrime
FIE: Fédération Internationale d'Escrime
FRBCE: Fédération Royale Belge des Cercles d'Escrime (Nl: KBFS, zie aldaar)
FSC: Federaal Sportcomité (Fr: CSF), orgaan van de KBFS gelast met de opvolging van alle sporttechnische aangelegenheden
KBFS: Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (Fr: FRBCE, aka "de Federatie", voor overheid/Bloso/BOIC is dit een "(sport)bond", effectief lid van BOIC, FIE en CEE)
IRMEP: Institut Royale Militaire d'Education Physique (Nl: KMILO)
KMILO: Koninklijk Militair Instituut voor Lichamelijke Opvoeding (Fr: IRMEP)
KNAS: Koninklijke Nederlandse Algemene Schermbond
KSAB: Koninklijke Schermacademie van België (vereniging van schermonderrichters), niet formeel geaffilieerd met KBFS, stichtend lid van AAI

Regionale organisaties

Adeps: Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air (Franstalige tegenhanger van Bloso)
AISF: Association Interfédérale du Sport Francophone (Franstalige tegenhanger van VSF)
AV: Algemene Vergadering
BC: Budgetcommissie
Bloso: zie IVArp Bloso
FFCEB: Fédération Francophone des Cercles d'Escrime de Belgique (beschermend lid KBFS, effectief lid AISF, gesubsidieerd door Adeps, aka "de Ligue" (naar hun vroegere naam))
CAF: Commission d'Arbitrage de la FFCEB (Franstalige tegenhanger van de VSC)
CAR: Cel Algemeen Reglement
CJSM: Cultuur, Jeugd, Sport en Media
COR: Cel Organisatie (deel TC)
CPS: Commissie Promotie en Sponsoring
DC: Disciplinaire Commissie
ISO: Interprovinciaal Sportraden Overleg
IVArp Bloso: (kortweg Bloso) Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
RvB: Raad van Bestuur
SARC: Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
ScrCom: Screeningscommissie VTS
SVS: Steunpunt Vlaamse Schermsport
TC: Technische Commissie
TSC: Topsportcommissie
VGC: Vlaamse Gemeenschapscommissie
VSB: Vlaamse Schermbond (beschermend lid KBFS, effectief lid VSF, aka "de Bond", voor overheid/Bloso/BOIC is dit een "sportfederatie", erkend en gesubsidieerd door Bloso)
VSC: Vlaamse Scheidsrechterscommissie
VSF: Vlaamse Sportfederatie (decretaal voorziene, gesubsidieerde koepel en belangenverdediger Vlaamse sportfederaties)
VTS: Vlaamse Trainersschool
WSKO: Werkgroep Sportkaderopleiding

Personen

ADC: Administratief Coördinator
DSKO: Directeur Sportkaderopleiding
CTS: Coördinator Topsport of Topsportcoördinator
STC: Sporttechnisch Coördinator
STCr: Sporttechnisch Coördinator Recreatie

Begrippen

AP: Actiepunt(en)
BI: Begeleiding en informatie clubs
BF: Beleidsfocus (nieuwe naam voor "facultatieve opdracht"
  BF Jeugdsport (JS)
  BF Topsport (TS)
  BF Laagdrempelig sporten
  BF Innovatie
BO: Basisopdracht(en)
  BO1: organisatie competitiesport (OC)
  BO2: organisatie recreatiesport (OR)
  BO3: kaderopleiding en bijscholing (KB)
  BO4: begeleiding en informatie clubs (BI)
  BO5: promoten van de eigen sporttak (PS)
DT: Directoire Technique/Direction Technique/Directeur Technique
IW: Voorbereiding en internationale wedstrijden
JS: Jeugdsport
JT: Jeugdtrainer
KB: Kaderopleiding en bijscholing
OC: Organisatie competitiesport
OR: Organisatie recreatiesport
OSV: Organisatie voor Sportieve Vrijetijdsbesteding
PS: Promotie van de (eigen) sporttak
SKO: Sportkaderopleiding
SRW: Scheidsrechtersweekend
TS: Topsport
TSS: Topsportschool
TSH: Topsporthal
USF: Unisportfederatie
VSB JH: VSB Jeugdhappening
VSB JT: VSB Jeugdtraining


Tornooien (waarvan de naam wel eens afgekort wordt)

BK: Belgisch Kampioenschap
CYB: Challenge Yves Brasseur
CWB: Coupe Wallonie-Bruxelles (circuit van tornooien georganiseerd onder toezicht van de FFCEB)
EK: Europees Kampioenschap
FO: Flemish Open
GPSL: Grote Prijs Stad Leuven
LSB: Limburgse Schermbeker
OS: Olympische Spelen
PUF: Poule Unique Fanclub
WB: Wereldbeker
WK: Wereldkampioenschap
YOG: Youth Olympic Games (Olympische Spelen voor jongeren)

Clubs (waarvan de naam wel eens afgekort wordt)

ASC: Antwerps Scherm Centrum (Lier)
KSSMA: Koninklijke Schermmaatschappij Sint-Michiel Audenaerde (Ronse)
SAW: Schermacademie Wezowski (Berchem)
SKSN: Schermkring Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)
SMG: Sint-Michielsgilde (Gent)