Draaiboek tornooiorganisatie

Draaiboek tornooiorganisatie

In 2014 en 2015 werd het draaiboek tornooiorganisatie grondig herwerkt.

Bovenaan deze pagina vind je steeds de link naar de meest recente versie van het draaiboek. Het draaiboek dient als leidraad voor de organisatie van wedstrijden en ontmoetingen in de meest ruime zin. Het draaiboek bevat allerlei algemene én concrete richtlijnen en tips, maar bundelt niet noodzakelijk alle recente reglementering die mogelijk van toepassing kan zijn. Daarvoor dient deze pagina.

Reglementering per klasse tornooi

Voor een aantal types tornooien bestaan specifieke reglementen, die samen met het draaiboek gelezen moeten worden.

Naast de specifieke reglementering, is het belangrijk na te gaan of je tornooi erkend moet worden door de VSB.

Financiële ondersteuning van tornooiorganisaties door de Vlaamse Schermbond

In bepaalde gevallen kan de VSB een financiële ondersteuning geven voor tornooien. De meeste tornooien zijn winstgevend voor de organisator, maar in soms is dat niet het geval. De doelstelling van de VSB is om de organisatie van tornooien te vergemakkelijken, daar waar het financiële aspect een rem is. Kosten die subsidieerbaar zijn door Sport Vlaanderen binnen het kader van de basisopdrachten "organisatie van competitieve sportbeoefening" en "organisatie van recreatieve sportbeoefening", kunnen in aanmerking komen om betaald te worden door de VSB.

Indien jouw club een tornooiorganisatie op zich wil nemen, maar denkt dat de organisatie verlieslatend zou zijn, neem dan contact op met het secretariaat van de VSB. De VSB zal de begroting van de tornooiorganisatie opvragen, en geval per geval evalueren of de organisatie in aanmerking komt voor financiële steun. Belgische Kampioenschappen zijn hierbij een bijzonder geval, aangezien daarover afspraken dienen gemaakt op nationaal niveau.

Elke aanvraag voor financiële steun dient toe te komen op het secretariaat ten laatste drie maand voor de datum van het tornooi. Gelieve de basisgegevens van het tornooi te vermelden, de begroting toe te voegen, en kort aan te geven welke stappen ondernomen werden om financiële middelen te werven.