Kwalificatiekalender

Schermen op hoog niveau

Wat betreft deelname aan officiële internationale wedstrijden, i.e. wedstrijden georganiseerd door de FIE of de CEE, verloopt nagenoeg de ganse administratie via de nationale koepel (KBFS). Dat betekent in de praktijk dat de VSB met de FFCEB samen zitten om besluiten te nemen over reglementen, kalenders, selecties...

Alle officiële documenten met betrekking tot het nationale en internationale schermen zijn te vinden op de KBFS-website: www.fencing-belgium.be/sport

Er worden officiële wedstrijden georganiseerd voor

 • junioren en senioren door de FIE. Om aan zulke wedstrijden deel te nemen heb je een FIE licentie nodig (€25).
 • U23 (under age 23) en cadetten door de CEE. Om aan zulke wedstrijden deel te nemen heb je een CEE licentie nodig (€15).

De bijkomende FIE en CEE licenties worden automatisch door het secretariaat besteld op basis van de goedgekeurde inschrijvingen, en gefactureerd aan de clubs (die ze meestal doorfactureren aan de schermers).

De deadline voor het indienen van je aanvraagformulier voor deelname aan selectiewedstrijden vind je in de selectiekalenders. Samen met je inschrijving dien je een motivering in te leveren indien je niet batig gerangschikt staat of indien je denkt dat je tijdens het seizoen je plaats in de top van het nationale klassement dreigt te verliezen. Dit kan je doen door je Motivering in te vullen en te mailen naar topsport@vlaamseschermbond.be. Meer informatie in verband met een toevoeging van je motivering kan je terugvinden via Procedure motivering selectietornooien.

Via het document aanvragen/toelatingen selectietornooien op http://www.fencing-belgium.be/sport kan je zelf zien of je werd toegelaten om deel te nemen aan selectietornooien.

Verklaring bij de kleurcode in lijsten met toelatingen: 

 • Rood = geweigerd
 • Groen = aanvaard
 • Blauw = aanvaard via wildcard
 • Paars = geweigerd, maar wel inschrijving aangezien het een "open" tornooi betreft (nationaal circuit FRA of GER)
 • Oranje = in afwachting
 • Geen kleur = verificatie door de schermers van het aangeduide nationaal klassement

Opgelet: Gelieve bij eventuele annuleringen het reglement te volgen: tijdig doorgeven aan het KBFS-secretariaat (international@fencing-belgium.be) en indien nodig een medisch attest toevoegen.

Voor de toekenning van wildcards voor EK en WK geldt een volledig analoge procedure als voor wildcards selectietornooien: de VSB neemt het initiatief waar nodig of aangewezen, op basis van de informatie die hij ter beschikking heeft.

Sport.Vlaanderen-lijst

De VSB (topsportcommissie) stelt de Sport.Vlaanderen-lijst van Geïdentificeerde Topsporttalenten, Beloftevolle Jongeren en Elitesporters op a.d.h.v. verschillende criteria. De lijst wordt minstens 2 maal per jaar geüpdatet (na de jeugdhappening en tijdens de zomerperiode).

Selectiewedstrijden

Uit de lijst van officiële internationale wedstrijden, alsook bepaalde nationale wedstrijden in het buitenland (enkel bij senioren), worden een aantal wedstrijden uitgekozen om selectief te zijn voor de Europese Kampioenschappen en/of de Wereldkampioenschappen.

Om hieraan deel te nemen moet je een aanvraag indienen (zie: selectiekalender en deelname op www.fencing-belgium.be).
Op basis van alle aanvragen wordt een nationale lijst samengesteld (zie: goedkeuring deelnames op www.fencing-belgium.be).
Omdat het aantal schermers dat kan deelnemen aan zulke wedstrijden beperkt is per land, keurt het Federaal Sportcommité de deelnames op basis van het selectiereglement (zie: selectiereglementen op www.fencing-belgium.be).

Daarna worden de nodige licenties besteld door het secretariaat. Dat gebeurt automatisch op basis van de goedgekeurde inschrijvingen. Die licenties worden gefactureerd aan de clubs waar de betrokken schermers zijn aangesloten.

Je moet resultaatsfiches invullen voor je deelnames aan selectiewedstrijden.
Op basis van je behaalde resultaten voor wedstrijden die selectief zijn, maak je kans om geselecteerd te worden voor het EK of WK. Ook hier verloopt dit via het Federaal Sportcommité volgens de selectiereglementen.
Als je resultaten niet voldoende waren voor een directe selectie, kan je in sommige gevallen een aanvraag doen voor selectie op dossier (zie: aanvraag selectie op dossier). Onvolledige of laattijdige dossiers worden niet behandeld.

Omdat er heel wat organisatie bij komt kijken, en niet alleen voor jou, schermer, vragen we met aandrang het VSB secretariaat onmiddellijk te contacteren als je belet bent!

Alle officiële documenten hieromtrent vind je terug op www.fencing-belgium.be. 

Nationale ploegen

De ploegenwerking degen is op nationaal niveau geformaliseerd met de publicatie van de selectiecriteria ploegen (op www.fencing-belgium.be/sport). In het kader van die formalisering zijn nationale trainers aangeduid, één voor zowel de FFCEB als voor de VSB, die samen de selecties en de werking op het terrein beheren.

Voor de Vlaamse Schermbond zijn op dit moment volgende personen aangeduid, in functie van de bestaande werking. Naarmate op andere categorieën een werking opgestart worden, zullen hierop aanvullingen komen.

 • Degen heren cadetten: Laurent Ghijs
 • Degen dames cadetten: Anne Verschraege
 • Degen heren junioren: Yoeri Van Laecke
 • Degen dames junioren: Anne Verschraege
 • Sabel dames/heren cadetten: Yannick Germeau
 • Sabel dames/heren junioren: Paul Corteyn
 • Sabel dames/heren senioren: Paul Corteyn