Jeugdsportproject

De Vlaamse Schermbond voert Facultatieve Opdracht 1 – Jeugdsport uit. Dat houdt in dat de VSB, naast de acties die kaderen binnen de vijf basisopdrachten, bijkomende initiatieven neemt die specifiek gericht zijn op de jeugd. De officiële benaming van het jeugdsportproject van de VSB is Fencing Move.

In het kader van het jeugdsportproject is een jeugdsportfonds opgericht, met financiële inbreng van Sport Vlaanderen en van de VSB. Dit fonds wordt in de vorm van subsidies verdeeld onder de deelnemende clubs. De toelage verschilt van club tot club, afhankelijk van de punten die men behaalt op de kwaliteitscriteria rond jeugdwerking.

De VSB formuleert, in overleg met Sport Vlaanderen, de doelstellingen en het actieplan, en een daarop gebaseerd subsidie reglement met puntensysteem voor de verdeling van de subsidies.