Clubbegeleiding

Lidgelden

 

De lidgelden en kostprijs van vergunningen worden jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering. Daarnaast worden vergunningen uitgereikt door de Europese Confederatie (CEE) en Internationale Federatie (FIE).

De huidige tarieven zijn:

  • Clublidgeld (betaald door club voor lidmaatschap bij de VSB): 150,00 euro

  • Clubvergunning: 20,00 euro

  • Administratieve vergunning: 20,00 euro

  • Trainerslicentie: 20,00 euro

  • Scheidsrechterslicentie: 20,00 euro

  • Nationale vergunning: 45,00 euro

  • Vergunning historisch schermen: 55,00 euro

  • CEE/EFC vergunning: 20,00 euro

  • FIE vergunning: 25,00 euro

Voor personen die historisch schermen hebben, maar ook de sabel, degen of floret hanteren: een vergunning historisch schermen omvat een nationale vergunning en dekt dus alle mogelijke schermactiviteiten.

 

Jeugdsportproject

 

De Vlaamse Schermbond voert Facultatieve Opdracht 1 – Jeugdsport uit. Dat houdt in dat de VSB, naast de acties die kaderen binnen de vijf basisopdrachten, bijkomende initiatieven neemt die specifiek gericht zijn op de jeugd. De officiële benaming van het jeugdsportproject van de VSB is Fencing Move.

In het kader van het jeugdsportproject is een jeugdsportfonds opgericht, met financiële inbreng van Sport Vlaanderen en van de VSB. Dit fonds wordt in de vorm van subsidies verdeeld onder de deelnemende clubs. De toelage verschilt van club tot club, afhankelijk van de punten die men behaalt op de kwaliteitscriteria rond jeugdwerking.

De VSB formuleert, in overleg met Sport Vlaanderen, de doelstellingen en het actieplan, en een daarop gebaseerd subsidie reglement met puntensysteem voor de verdeling van de subsidies.

Multimove

 

De VSB ondersteunt het Multimove-project.Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wilt Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Zo legt men de ideale basis om later de schermsport aan te leren.
Elke sportclub kan een Multimove-aanbieder worden!
Spring dus mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier te prikkelen om gezond en gevarieerd te bewegen.
Clubs die in 2015 gesubsidieerd worden via het jeugdsportproject, krijgen extra punten indien ze een Multimove-club zijn.

Gezond en Ethisch sporten
 

Gezond en Ethisch Sporten
Hoe creëer je de beste omstandigheden zodat sporten écht gezond is voor lichaam én geest?


Met het decreet Gezond en Ethisch Sporten (van 20/12/2013) wil minister Muyters informatie en tools leveren aan alle sporters, clubs, sportdiensten, organisatoren van sportevenementen en federaties in Vlaanderen.


Op de website voor Gezond sporten van de Vlaamse overheid vind je onder meer volgende informatie:
 

Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceert het project “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”.