Clubbegeleiding

Lidgelden

 

De lidgelden en kostprijs van vergunningen worden jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering. Daarnaast worden vergunningen uitgereikt door de Europese Confederatie (CEE) en Internationale Federatie (FIE).

De huidige tarieven zijn:

 • Clublidgeld (betaald door club voor lidmaatschap bij de VSB): 150,00 euro

   

 • Clubvergunning: 25,00 euro

 • Administratieve vergunning: 20,00 euro

 • Trainerslicentie: 20,00 euro

 • Scheidsrechterslicentie: 20,00 euro

 • Nationale vergunning: 45,00 euro

 • Vergunning historisch schermen: 55,00 euro

 • CEE/EFC vergunning: 20,00 euro

 • FIE vergunning: 25,00 euro

Voor personen die historisch schermen hebben, maar ook de sabel, degen of floret hanteren: een vergunning historisch schermen omvat een nationale vergunning en dekt dus alle mogelijke schermactiviteiten. De vergunning zijn geldig tot 30 september.

Ledenadminstratie

Documenten voor aansluiting leden en transfers

Verzekering - Sportongeval

1. Download het aangifteformulier. Het eerste luik wordt ingevuld door de trainer of clubverantwoordelijke. 
Vermeld volgende zaken:

naam van de club

naam van de verantwoordelijke

datum en plaats van ongeval

duidelijke omschrijving van hoe het ongeval gebeurde (en of er al dan niet derden bij betrokken zijn)

2. Ga naar de huisarts of naar de spoed. Je behandelde dokter vult het laatste blad van het aangifteformulier in.

3. Je overloopt de rest van het formulier, en vult je eigen gegevens aan. Vergeet ook de zelfklever van je mutualiteit op de 2e pagina niet. Je handtekent waar nodig.
Dit formulier stuur je op naar het secretariaat van de Vlaamse Schermbond (Zuiderlaan 14, 9000 Gent)

4.Antwoord van Arena

Eens Arena op de hoogte is gebracht door het secretariaat, zendt Arena binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle nodige informatie en uw dossiernummer.

Alle bijkomende onkostennota's kan u best onmiddelijk overmaken aan Arena zodat zij - als het dossier volledig is - tot vergoeding kunnen overgaan. Bewaar zelf steeds een kopie.

Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moeten onmiddelijk gemeld worden aan Arena, zodat zij een zo vlot mogelijke regeling van het dossier kunnen waarborgen.

polis algemene voorwaarden
polis bijzondere voorwaarden