Jeugdsportproject

Jeugdsportproject

 

De Vlaamse Schermbond voert Facultatieve Opdracht 1 – Jeugdsport uit. Dat houdt in dat de VSB, naast de acties die kaderen binnen de vijf basisopdrachten, bijkomende initiatieven neemt die specifiek gericht zijn op de jeugd. De officiële benaming van het jeugdsportproject van de VSB is Fencing Move.

In het kader van het jeugdsportproject is een jeugdsportfonds opgericht, met financiële inbreng van Sport Vlaanderen en van de VSB. Dit fonds wordt in de vorm van subsidies verdeeld onder de deelnemende clubs. De toelage verschilt van club tot club, afhankelijk van de punten die men behaalt op de kwaliteitscriteria rond jeugdwerking.

De VSB formuleert, in overleg met Sport Vlaanderen, de doelstellingen en het actieplan, en een daarop gebaseerd subsidie reglement met puntensysteem voor de verdeling van de subsidies.

Multimove

 

De VSB ondersteunt het Multimove-project.Via een ruim en gevarieerd aanbod van bewegingen wilt Multimove de motorische ontwikkeling van 3- tot 8-jarige kinderen op een verantwoorde en onderbouwde manier stimuleren. Zo legt men de ideale basis om later de schermsport aan te leren.
Elke sportclub kan een Multimove-aanbieder worden!
Spring dus mee op de kar om kinderen op een onderbouwde manier te prikkelen om gezond en gevarieerd te bewegen.
Clubs die in 2015 gesubsidieerd worden via het jeugdsportproject, krijgen extra punten indien ze een Multimove-club zijn.