Wedstrijdkalender

De Vlaamse Schermbond werkt ook samen met Nahouw voor de wedstrijdkalender. Je kan wedstrijden georganiseerd in België, buurlanden en andere landen terugvinden via www.nahouw.net

Deze kalender omvat:

  • Regionale ontmoetingen, nationale (circuit) wedstrijden, selectiewedstrijden en internationale topevenementen

  • Diverse filters waarmee men bepaalde categorieën, niveaus of locatie kan selecteren

  • Informatie aangaande de wedstrijden (de uitnodiging wordt toegevoegd vanaf het moment wij deze ter beschikking hebben)

  • Resultaten van de afgelopen wedstrijden
     

Inschrijven voor wedstrijden gebeurt altijd via de club.

De clubverantwoordelijke richt dan de inschrijvingsaanvraag aan de organisator voor gewone wedstrijden (alle nationale of  internationale die niet op de kwalificatiekalender voorkomen) of aan het secretariaat van de VSB voor Belgisch Kampioenschappen.

Voor officiële internationale wedstrijden, of internationale wedstrijden die voorkomen op de kwalificatiekalender bestaat er een specifieke inschrijvingsprocedure (zie www.fencing-belgium.be).

 

download hier de huidige wedstrijdkalender

Nationaal klassement

Het nationaal klassement (NK) wordt opgesteld volgens het reglement, dat overeengekomen wordt tussen de Waalse en de Vlaamse federaties in het Federaal Sportcomité, en is gebaseerd op resultaten behaald op wedstrijden van het nationaal circuit (NC) en bepaalde internationale wedstrijden.

Belgische Kampioenschappen

De Belgisch Kampioenschappen worden georganiseerd door een club (of een samenwerking van clubs) die hiertoe een kandidatuur indient bij hun respectievelijke federatie (VSB of FFCEB). De data worden voorgesteld door het Federaal Sportcomité, besproken in de bevoegde commissies en daarna in het Federaal Sportcomité vastgelegd.

Alle informatie, inschrijvingsformulieren en inschrijvingslijsten worden gepubliceerd op de website van de nationale federatie: www.fencing-belgium.be/sport