Missie en beleid

Missie van de Vlaamse Schermbond

'De Vlaamse Schermbond creëert voor zijn leden (de clubs) een meerwaarde door de middelen aan te bieden zodat zij (de clubs) hun leden (de schermers) op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vormen tot gezonde, sportieve personen, hetzij op recreatief, wedstrijd -of topsportniveau.'

Onze missie zal de komende vier jaar ten uitvoer gebracht worden in hoofdzaak op basis van ons beleidsplan.

Beleidsplan 2017-2020

Per vierjarige beleidsperiode maakt de Vlaamse Schermbond een beleidsplan op. Dat beleidsplan wordt ook ingediend bij Sport Vlaanderen.

Het beleidsplan werd voorgesteld op de Algemene Vergadering op 28 oktober 2016. Het werkdocument (timing en budget) wordt bijgewerkt naarmate het werkingsjaar loopt. Het volledige beleidsplan kan jaarlijks worden bijgewerkt.

De eerste veranderingen in het werkdocument zijn besproken geweest tijdens de Algemene Vergadering op 10 september 2017.

Bijhorende documenten

Beleidsplan 2017-2020 Vlaamse Schermbond

Nota jaaractieplan Vlaamse Schermbond

Beleidsplan 2017-2020 Timing & Budget (versie 26/11/2018)