Missie en beleid

Missie van de Vlaamse Schermbond

‘De Vlaamse Schermbond creëert voor zijn leden (de clubs) een meerwaarde door de middelen aan te bieden zodat zij (de clubs) hun leden (de schermers) op een kwaliteitsvolle wijze kunnen vormen tot gezonde, sportieve personen, hetzij op recreatief, wedstrijd -of topsportniveau.’

Onze missie zal de komende vier jaar ten uitvoer gebracht worden in hoofdzaak op basis van ons beleidsplan.

 

 

Beleidsplan 2021-2024

Per vierjarige beleidsperiode maakt de Vlaamse Schermbond een beleidsplan op. Dat beleidsplan wordt ook ingediend bij Sport Vlaanderen.

Bijhorende documenten

Nota jaaractieplan Vlaamse Schermbond

(archief)

Beleidsplan 2017-2020 Vlaamse Schermbond (archief)

Beleidsplan 2017-2020 Timing & Budget (versie 26/11/2018) (archief)

Beleidsplan 2021-2024 Vlaamse Schermbond