VSB_VSC_logo.jpg

Hoe word je scheidsrechter?

Categorieën

Om erkend te worden als scheidsrechter dient men te slagen voor een theorie-examen en 2 praktijk-examens. Eens geslaagd voor een theorie-examen blijft de behaalde score 1 jaar geldig.
Na het slagen voor een theorie-examen wordt men kandidaat-scheidsrechter categorie K0.
Na het slagen voor een 1ste praktijk-examen wordt men kandidaat-scheidsrechter categorie K1.
Na het slagen voor een 2de praktijk-examen wordt men scheidsrechter categorie N2.
Opwaardering naar de categorieën nationaal scheidsrechter N1 en internationaal scheidsrechter NI geschiedt op basis van permanente bijscholing en evaluatie door de VSC.
Opwaardering naar internationaal scheidsrechter categorie I geschiedt na het slagen voor een FIE-examen.

Scheidsrechtersweekend
 

Het Scheidsrechterweekend maakt deel uit van het opleidingstraject van de VSC.
Een gedegen basiskennis van het reglement wordt in de clubs bijgebracht door de trainers en arbitragecoaches. Je leert wat de regels zijn bij het overschrijden van de grenzen van het terrein, voor welke fouten je gesanctioneerd wordt, hoe je een pouleblad invult, hoe je een pouleblad controleert, hoe je je tegenstander en de scheidsrechter groet, ....

Eens je binnen je club de basiskennis hebt opgedaan kan je vanaf 1ste jaar cadet deelnemen aan het Scheidsrechtersweekend, waar dieper wordt ingegaan op het FIE-reglement in de theorie-sessies, en waar je kan oefenen in praktijksessies. Het weekend wordt afgesloten met het theorie-examen. Daarna moet je binnen de club  intensief oefenen onder begeleiding van je trainer of de arbitragecoach van de club, tot aan je praktijkexamen.

Voor wie?

 • vanaf 2de jaars miniem

 • met basiskennis reglement

Algemene informatie

 • Minderjarige deelnemers mogen gedurende de opleiding het domein niet verlaten. Uitzonderingen moeten vooraf schriftelijk gemeld worden.

 • Deelnemers kunnen slechts examen afleggen op 1 wapen.

 • Eventuele herexamens worden zo kort mogelijk na het Scheidsrechterweekend georganiseerd.

Theorie-examen

Het theorie-examen is toegankelijk vanaf 1ste jaar cadet en wapenspecifiek. Men kan per examensessie slechts examen afleggen op 1 wapen.
Het theorie-examen bestaat uit 2 delen: een wapenspecifieke vragenlijst en een poulevraag. Om te slagen voor een theorie-examen moet men slagen op beide delen.
Er zijn twee mogelijkheden om deel te nemen aan het theoretisch examen:

 • Via het scheidsrechterweekend (SRW) :

Aan het SRW kan onbeperkt worden deelgenomen en de deelnemers kunnen op het einde van het weekend telkens deelnemen aan het theoretisch examen. De bijdrage voor deelname aan het examen zit vervat in de prijs van het SRW.

Indien deelnemers niet slagen in het theoretisch examen, zal kort na het weekend een herexamen worden georganiseerd. Dit is gratis voor personen die deelnamen aan het voorafgaande SRW.
 

 • Zonder het SRW:

Per persoon kan één maal worden deelgenomen aan het theoretisch examen zonder de weekendopleiding te hebben gevolgd. Als de datum (= laatste dag scheidsrechtersweekend) niet past, kan men deelnemen aan het herexamen, mits dit georganiseerd wordt.

Kandidaten die van deze mogelijkheid gebruik maken, hebben geen recht op een herexamenmogelijkheid. Men kan pas terug het theoretisch examen afleggen na het volgen van  het scheidsrechterweekend.

Meer specifieke informatie kan je hier downloaden. 

Praktijkexamen

Om te slagen voor de praktijk moet men slagen voor 2 praktijk-examens. Elk examen bestaat uit het leiden van enkele wedstrijdgevechten ter gelegenheid van een tornooi.
Het afleggen van een Praktijk-examen kan niet gecombineerd worden met een wedstrijddeelname.
Praktijk-examens kunnen enkel worden afgelegd ter gelegenheid van wedstrijden in de categorieën cadetten, junioren of senioren.

Stuur een mailtje naar: vsc@vlaamseschermbond.be.

Let op:

 • Het aantal deelnemers kan beperkt zijn. Wie eerst inschrijft, komt eerst in aanmerking.

 • De examinanten worden geacht aanwezig te zijn bij het eerste appel van het wapen waarvoor ze examen afleggen. Bij het vastleggen van de examenmomenten kent de VSC dikwijls enkel het weekend maar niet de exacte planning wanneer de competitie van het wapen waarvoor u examen af legt, doorgaat.  
  Het is de verantwoordelijkheid van de examinant om aan de hand van de uitnodiging opgesteld door de organiserende club en zoals die terug te vinden is op Nahouw, steeds de juiste dag en uurregeling waarop een bepaald wapen geschermd wordt,  na te kijken. Op de uitnodiging staat ook steeds het juiste adres vermeld waar u verwacht wordt.

Op het 1ste praktijkexamen wordt gepolst of de kandidaat de basisvaardigheden onder de knie heeft. 

 • Bewaart hij overzicht over het gevecht?

 • Past hij de gebaren correct toe?

 • Analyseert hij de acties accuraat?

 • Bewaart hij de orde op en rond de piste?

 • Kan hij een technisch defect opsporen en lokaliseren?

 • Noteert hij de score zoals voorgeschreven?

 • ... 

Op het tweede praktijkexamen wordt gepolst naar de inzetbaarheid van de kanidaat op nationaal niveau. Naast de aspecten; gepolst tijdens de eerste proef, wordt er nu extra aandacht besteed aan volgende punten:

 • Is de kandidaat voldoende stressbestendig?

 • Kan hij de rust bewaren bij een wedstrijd met hogere inzet?

 • Dwingt de kandidaat respect af van de schermers?

 • Straalt de kandidaat autoriteit uit?

 • Kan hij een poule vlot afwerken op een tornooi met een strak tijdsschema?

 • ...

Het tweede praktijkexamen kan plaatsgrijpen ter gelegenheid van een nationaal tornooi, individueel of per ploeg.

Tijdens dit examen moet de kandidaat minstens 1 volledige poule en 3 wedstrijdgevechten in de rechtstreekse uitschakeling in goede banen leiden.