Achter de schermen

van de sportkaderopleiding schermen

Het beleid van de VSB in functie van sport kader opleidingen (SKO) wordt gevoerd door de directeur sportkaderopleidingen Julie Groslambert (DSKO) in overleg met de algemeen directeur basiswerking Mathias Huybens.

Samen willen zij er voor zorgen dat zowel het landschap als de visie van de VSB duidelijk naar voor komen.

Het landschap

In Vlaanderen verloopt de opleiding van trainers in een samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de sportfederaties en de universiteiten en hogescholen: de Vlaamse Trainersschool (VTS).

Hiertoe wordt er minstens jaarlijks vergaderd in een “Denkcel”: hier wordt door de partners richting gegeven aan inhouden en onderwijsvormen, en wordt in overleg het traject (“stramienen”) uitgetekend en bijgestuurd. Bijkomend zijn er informatiesessies en andere contacten.

De Denkcel Schermen bestaat uit: onze coördinator (Margot Callewaert) en onze secretaris (Nancy Schelstraete) van Sport Vlaanderen, onze Directeur Sportkaderopleiding (Julie Groslambert), en afgevaardigden van de VSB (Mathias Huybens).

De visie van de VSB

De visie van de VSB op het trainerstraject, en de taken van de trainer, werd verwoord in het document van 2014 dat diende als basis voor een grote screening en remediëring van de opleidingsstramienen en inhouden.

In het kort:

  • de aspirant (initiator) helpt met het klaarzetten van het trainingsmateriaal en het opwarmen

  • de initiator is de hulptrainer, die groepen initieert en begeleidt

  • de trainer B is de ruggengraat van de club, die lesgeeft, planningen opstelt, hulptrainers vormt en schermers begeleidt tot op nationaal niveau

  • de trainer A ontgroeit de club een beetje, om schermers te vormen over de clubgrenzen heen en hen te begeleiden tot op internationaal niveau

Om deze visie realiteit te maken zijn er nog pakken werk te verzetten, door ons allemaal… of om het met een VTS slogan te zeggen: #samenmeertrainersbeteropleiden

Onze partners