Topsport

KBFS-website

Onze nationale koepel, de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS), heeft een website ontwikkeld waar alle documentatie met betrekking tot het nationale en internationale schermen gepubliceerd zal worden. Je vindt hier de nationale en kwalificatie kalenders, reglementen, klassementen, toelatingen voor selectiewedstrijden en de bijbehorende reglementen, enz.www.fencing-belgium.be.

Topsportcommissie

De VSB beoogt een open communicatie over het beleid in het algemeen, dus ook over het topsportbeleid. Clubs, trainers en schermers kunnen met vragen en opmerkingen steeds terecht bij de vertegenwoordigers: Servaas Breyne, Gert Van Dyck, Mathias Huybens, Julie Groslambert, Cedric Wallard, Bert Six. 

 • Vierjaarlijks Beleidsplan en Jaaractieplan: voorstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van onderstaande onderdelen van de opdracht topsport:

  • Voorbereiding en deelname

   • internationale wedstrijden

   • het hoogste niveau (EK, WK, OS)

  • Topsportscholen

  • Organisatie van het hoog niveau in Vlaanderen

 • Aansturen van het federaal sportcomité op actiepunten als

  • nationaal niveau (nationaal circuit, BK)

  • selectie internationaal hoog niveau (kwalificatiereglement en -kalender)

 • Uitbouwen van de Topsportstructuur op de drie wapens

Topsportschool

Algemene informatie

De eerste testfase voor selectie voor de Topsportschool gebeurt tijdens de fysieke en motorische testen georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Gent tijdens de Jeugdhappening. Deze testen zijn gratis voor alle schermers.

Met deze testen heeft de Vlaamse Schermbond 2 doelen voor ogen:

 • de tests geven een algemeen beeld van de fysieke en motorische vaardigheden van onze Vlaamse schermjeugd.

 • de resultaten van deze testen worden als eerste criterium aangewend binnen de selectieprocedure voor instap in de topsportschool sabel.

Aan de hand van een evaluatie van de motorische vaardigheden wordt een aantal jongeren uitgenodigd voor een  tweede testfase.

Hieruit wordt dan de instroom voor de topsportschool geselecteerd. Meer informatie of inschrijven VSB Talent Day.

De topsportschool schermen heeft tot doel de maximale ontwikkeling na te streven van de talenten binnen de schermsport. Bovendien garandeert de samenwerking met het GO! Atheneum/middenschool Voskenslaan dezelfde ontplooiingskansen op studievlak met als resultaat een volwaardig diploma ASO of TSO. Deze combinatie laat alle kansen open, zowel op sport- als studievlak.

De topsportschool schermen start vanaf de eerste graad, maar je kan ook later instappen. De topsportschool wordt in twee groepen ingericht:

 • GO! Middenschool (1ste graad): 6 à 8 uur training tijdens de schooluren, vooral gericht op algemene en fysieke atletenvorming

 • GO! Atheneum (2de en 3de graad): 12 uur training tijdens de schooluren, progressief meer specifieke trainingsuren, kadertraining

Leerlijn - Ontwikkelingslijn

Wat?

Een gestructureerde sportopleiding en -begeleiding gaat steeds uit van de leerlijn van de sport in kwestie, waarbij de verschillende ontwikkelingsfasen van beginner tot het topsportniveau worden gedefinieerd en vastgelegd in ontwikkelingslijnen.

De leerlijn is de progressie in technieken en tactische inzichten die een schermer ontwikkelt.
De ontwikkelingslijn integreert de leerlijn in een kader waarin ook rekening gehouden wordt met de mentale en fysieke ontwikkeling van de schermer en andere leeftijdgebonden factoren.

Binnen de ontwikkelingsfasen worden voor elke biologische leeftijd een aantal prestatiecriteria vastgelegd voor techniek (bewegingsvaardigheden), fysieke conditie (kracht, lenigheid, uithouding, snelheid, coördinatie), tactiek, mentale en sociale vaardigheden, trainingsomvang en trainingsintensiteit.

Waarom?

Het doel van de ontwikkelingslijnen van de wapens is de trainer een kapstok te geven om gewenste vorderingen (planning) of resulterende vorderingen (evaluatie) te kunnen inschatten. Het is een broodnodig element in de toolbox van de trainer.

Via deze ontwikkelingslijnen moet een trainer bijvoorbeeld kunnen inschatten tot welk stapje hij of zij een beginnend schermer kan

krijgen tijdens een weekje sportkamp (in tegenstelling tot 6 weken training), welke elementen bij oudere instappers meer tijd zullen vragen vanwege bijvoorbeeld minder lenigheid etc.

Binnen de topsport zijn leer- en ontwikkelingslijnen de basis voor detectie, selectie en begeleiding van talent.

Bekijk hier de selectiecriteria voor seizoen 2022 – 2023

Zin om in te stappen?

Vul onderstaand formulier in en we contacteren u zo snel mogelijk

Onze partners