Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs

Het Rode Kruis-Vlaanderen lanceert het project “Reanimeren en defibrilleren voor sportclubs”.
Hierbij wordt aan 225 sportclubs in Vlaanderen een 3-uur durende opleiding reanimeren en defibrilleren aangeboden.
Door de steun van de Vlaamse overheid blijft de inschrijvingsprijs voor de club beperkt tot 75 euro voor de hele opleiding. Voor dit bedrag kunnen 15 clubleden opgeleid worden om snel en efficiënt op te treden wanneer het nodig is. Sportclubs die deelnemen aan de opleiding, krijgen een label “Deze sportclub leerde reanimeren en defibrilleren met Rode Kruis-Vlaanderen”.

We kunnen als federatie dit aanbod niet centraliseren. Het is de aan de clubs om individueel een aanvraag te doen. Zij krijgen immers het hoger vermelde label. Er is wel een ruime interpretatie van het begrip 'clubleden'. Ook ouders, vrijwilligers, ... iedereen die zich betrokken voelt bij de club mag aan de opleiding deelnemen.
De inschrijvingen voor het project lopen goed binnen, dus wacht niet te lang om jullie aanvraag te doen!
Clubs die in 2015 intekenen voor het Jeugdsportproject, kunnen deze kost in hun subsidiedossier ingeven als bestedingsmogelijkheid.

Meer weten of inschrijven? Surf naar http://www.rodekruis.be/NL/Activiteiten/Opleidingen/readefisport/