Missie en beleid

De VSB wil er blijvend toe bijdragen dat het aanbod en het aantal bereikte schermers, medewerkers & vrijwilligers kan blijven groeien. Het is dan ook onze ultieme ambitie en beleidsuitdaging om iedere functie binnen een clubwerking op een duurzame manier te ondersteunen zodat enerzijds onze schermclubs autonoom kunnen blijven werken en verder professionaliseren en anderzijds de interesse gewekt wordt voor het opstarten van nieuwe clubs.

Om deze groei te ondersteunen is de nodige kwaliteit en professionalisme noodzakelijk, zowel op recreatief als competitief niveau. Door de nodige profilering, promotie en communicatieve acties wil de Vlaamse schermbond nieuwe potentiële leden in contact brengen met onze clubs en hen aanzetten tot een langdurige betrokkenheid binnen de schermsport.

Binnen het komende beleidsplan zal VSB dan ook staan voor het Vormen, het Stimuleren en het Boeien van al onze belanghebbenden binnen de Vlaamse Schermbond.