Commissies

Medische en ethische commissie (MEC)

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Informeren van clubs omtrent het Gezond en Ethisch Sporten (GES) decreet
  • Adviseren van de federatie omtrent gezondheidsaspecten van sport in het algemeen en schermen in het bijzonder

Leden: Ariane De Kezel, Guy Vermeiren, Pieter Van Laere en Alexander Deene.

Ondersteuning vanuit de federatie: Team VSB

 

Tucht en geschillen commissie (TGC)

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Behandelt klachten van leden van de federatie over leden of activiteiten van de federatie volgens een autonoom rechtssysteem
  • Waakt over het tuchtreglement

Leden: Erik Feyen, Xavier Foulon, Koen Nijsen, Steven Janssen, Gie Geenen, Rik Lamont.

Ondersteuning vanuit de federatie: Mathias Huybens

Geschiedkundige commissie (GC)

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Vrijwaren van onze rijke Belgische geschiedenis in de schermsport.
  • BK lijst up to date houden

Leden: Tom Pijnenborg, Frank Apers

Ondersteuning vanuit de federatie: Team VSB

Sportcommissie (SC)

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport bij het bestuur van VSB.
  • Uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en actieplan
  • Opstellen van selectiecriteria voor internationale wedstrijden
  • Selecties voor EK en WK

Leden: to be announced

Ondersteuning vanuit de federatie: to be announced 

uitleg proces wildcards toekenning VTSC

Regionale Arbitrage commissie (RAC)

Taken en verantwoordelijkheden:

  • Adviseren van de federatie omtrent het regionaal scheidsrechtergebeuren
  • Goedkeuring van Scheidsrechtermentors op de VSB Bekers
  • Goedkeuring versneld traject voor kandidaten regionaal scheidsrechters met internationale wedstrijdervaring

Leden: Pieter Van Laere (expert degen), Maxim De Rop (expert floret), Lester Kurvers (expert sabel), Tiebe van Nieuwenhove (expert DT)

Ondersteuning vanuit de federatie: Julie Groslambert

Onze partners