Commissies

Medische en ethische commissie (MEC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Informeren van clubs omtrent het Gezond en Ethisch Sporten (GES) decreet
 • Adviseren van de federatie omtrent gezondheidsaspecten van sport in het algemeen en schermen in het bijzonder

Leden: Ariane De Kezel, Guy Vermeiren, Pieter Van Laere en Alexander Deene.

Ondersteuning vanuit de federatie: Team VSB

 

Tucht en geschillen commissie (TGC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Behandelt klachten van leden van de federatie over leden of activiteiten van de federatie volgens een autonoom rechtssysteem
 • Waakt over het tuchtreglement

Leden: Erik Feyen, Xavier Foulon, Koen Nijsen, Steven Janssen, Gie Geenen, Rik Lamont.

Ondersteuning vanuit de federatie: Mathias Huybens

Geschiedkundige commissie (GC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Vrijwaren van onze rijke Belgische geschiedenis in de schermsport.
 • BK lijst up to date houden

Leden: Tom Pijnenborg, Frank Apers

Ondersteuning vanuit de federatie: Team VSB

Sportcommissie (SC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen, voorstellen en verdedigen van het vierjaarlijkse beleidsplan en het jaarlijks actieplan topsport bij het bestuur van VSB.
 • Uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het betreffende beleids- en actieplan
 • Opstellen van selectiecriteria voor internationale wedstrijden
 • Selecties voor EK en WK – toekennen van wildcards

Leden: één wapencoördinator sabel, één wapencoördinator degen en één wapencoördinator floret

Ondersteuning vanuit de federatie: Directeur algemene werking VSB, sportief coördinator VSB, Directeur sportkaderopleidingen VSB

 

Sporttechnische commissie (STC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Beheer van het haar daartoe toegewezen budget op een transparante en objectieve wijze
 • Advies geven aan het BO bij de opmaak van het beleidsplan en waken over het implementeren van de langetermijnvisie 
 • Zorgdragen voor een effectieve communicatie van de langdurige visie naar de leden en andere stakeholders. Tevens zal de commissie streven naar het creëren van draagvlak voor deze visie binnen het schermlandschap 
 • De fundamentele waarden en ethische principes van de sportfederatie vaststellen en waarborgen. Deze waarden moeten leidend zijn in alle activiteiten en beslissingen van de sportfederatie. 

Leden: Lid met expertise in (sport-)economie, lid met expertise in ethisch beleid, lid met expertise in clubwerking – schermspecifiek, lid met expertise in topsport – schermspecifiek, lid met expertise in Vlaamse trainerschool 

Ondersteuning vanuit de federatie: Sporttechnisch coördinator, één lid van het bestuursorgaan

 

Regionale Arbitrage commissie (RAC)

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Adviseren van de federatie omtrent het regionaal scheidsrechtergebeuren
 • Goedkeuring van Scheidsrechtermentors op de VSB Bekers
 • Goedkeuring versneld traject voor kandidaten regionaal scheidsrechters met internationale wedstrijdervaring

Leden: Pieter Van Laere (expert degen), Maxim De Rop (expert floret), Lester Kurvers (expert sabel), Tiebe van Nieuwenhove (expert DT)

Ondersteuning vanuit de federatie: Julie Groslambert