Competitie

KADER

We willen dat iedereen zich ten volle kan ontplooien en ontwikkelen op elk wapen in het Vlaamse schermlandschap. Daarom voorzien we voor elk wapen een structuur, visie en mogelijkheid tot specifieke ondersteuning.

Vragen? info@vlaamseschermbond.be

KBFS-website

Onze nationale koepel, de Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen (KBFS), heeft een website ontwikkeld waar alle documentatie met betrekking tot het nationale en internationale schermen gepubliceerd zal worden. Je vindt hier de nationale en kwalificatie kalenders, reglementen, klassementen, toelatingen voor selectiewedstrijden en de bijbehorende reglementen, enz:

www.fencing-belgium.be

Sportcommissie

De VSB beoogt een open communicatie over het beleid in het algemeen, dus ook over het topsportbeleid. Clubs, trainers en schermers kunnen met vragen en opmerkingen steeds terecht bij de vertegenwoordigers: TO BE ANNOUNCED.

 • Vierjaarlijks Beleidsplan en Jaaractieplan: voorstellen, uitvoeren, opvolgen en bijsturen van onderstaande onderdelen van de opdracht topsport:

  • Voorbereiding en deelname

   • internationale wedstrijden

   • het hoogste niveau (EK, WK, OS)

  • Organisatie van het hoog niveau in Vlaanderen

 • Aansturen van het federaal sportcomité op actiepunten als

  • nationaal niveau (nationaal circuit, BK)

  • selectie internationaal hoog niveau (kwalificatiereglement en -kalender)

WEDSTRIJDEN

A. Circuit Jeunes Lames

Dit competitieve circuit voor de U11 – U13 – 15 met klassement wordt gestuurd vanuit de Waalse federatie. Ondertussen zijn er ook al enkele Vlaamse schermclubs die ingetekend hebben op het circuit en dus zo een tornooi organiseren.

Dit nationale klassement is terug te vinden via OPHARDT-klassementen.

ophardt.online

B. Nationaal circuit

Dit nationaal circuit met klassement wordt vanuit de nationale koepelfederatie KBFS gestuurd.

Elk seizoen zullen er 3 nationaal circuit tornooien verspreid over België georganiseerd worden voor de leeftijdscategorieën U17 – U20/senioren, op elk wapen en elk geslacht.

Dit nationale klassement is terug te vinden via OPHARDT-klassementen.

ophardt.online

C. Belgisch kampioenschap

Elk seizoen zal er voor alle leeftijdscategorieën, man/vrouw en wapen vanaf U11 tot en met veteranen een Belgisch kampioenschap georganiseerd worden.

D. Internationaal schermen

::De schermers die buitenlandse ambities hebben, kunnen ook hun horizonten verruimen met enkele buitenlandse tornooien. De doelen kunnen voor iedereen verschillend zijn van ervaring op doen tot deelname/prestatie op een EK of WK.

 • B-tornooien

Per seizoen worden er drie selectieve B-tornooien vastgelegd die ook meetellen voor onze internationale ranking.

 • EFC wedstrijden

Voor de categorie U17 is er een Europees circuit. Via een deelname gekoppeld aan prestatie kan je punten verdienen om in aanmerking te komen voor een EK of WK selectie.

Meer info EFC-wedstrijden: Website for European Fencing | Eurofencing

Meer info op de nationale website: International | Kbfs Frbce (fencing-belgium.be)

 • FIE wedstrijden

Voor de categorie U20 en senioren is er een mondiaal circuit. Via een deelname gekoppeld aan prestatie kan je punten verdienen om in aanmerking te komen voor een EK of WK selectie.

Meer info EFC-wedstrijden: INTERNATIONAL FENCING FEDERATION – The International Fencing Federation official website (fie.org)

Meer info op de nationale website: International | Kbfs Frbce (fencing-belgium.be).

Scheidsrechterkosten

Er wordt geopteerd voor een model waarbij het totaal van de arbitragekosten t.a.v. de VSB wordt verdeeld over alle Vlaamse internationale deelnemers. Aan elke deelnemer/deelneemster van internationale wedstrijden zal een forfaitair bedrag per deelname aangerekend worden. Dit bedrag werd vastgesteld op €55,00 per internationale competitie per individu

Statutensysteem VSB seizoen 2023-2024

De Vlaamse Schermbond wil op korte termijn een kader creëren om schermers/ploegen met potentieel te laten excelleren. De doelgroep is de niet-gesubsidieerde competitiesporter (floret, degen en sabel). Er wordt een jaarlijks budget voorzien voor de niet-gesubsidieerde sporters dat gebonden is aan de volgende principes:

 • Het budget wordt jaarlijks vastgelegd en wordt na het seizoen, geheel of gedeeltelijk, uitgekeerd onder de vorm van premies (individuele ondersteuning voor de sporter).
 • De uitkering van deze premies zal afhankelijk zijn van het al dan niet voldoen aan de voorwaarden die jaarlijks door de Vlaamse sportcommissie worden geëvalueerd en vastgelegd.
 • De uitbetaling van deze premies is gebonden aan een dubbel maximum:
  • Het maximale jaarbudget.
  • Het jaarlijkse maximumbedrag per persoon.
 • Het statutensysteem is uitgewerkt voor elke competitieschermer met buitenlandse ambities.

 Het statutensysteem kadert binnen de doelstelling van de Vlaamse Schermbond om opnieuw een topsportfederatie te worden.

Attest internationale wedstrijden

Dit attest is in het leven geroepen om als schoolbewijs te fungeren. 
Het attest is enkel rechtsgeldig mits handtekening van de federatie. 
Stap 1: download formulier 
Stap 2: volledig invullen 
Stap 3: tijdig (min. 1 week voor vertrek) doorsturen naar: info@vlaamseschermbond.be 
Stap 4: getekend terug ontvangen en indien bij je school

Het is mogelijk een attest te bezorgen voor meerdere wedstrijden - 'Attest topsport'.
Gelieve de Excel 'Planning/overzicht' te gebruiken om de wedstrijden op te lijsten.