Competitie

KADER

We willen dat iedereen zich ten volle kan ontplooien en ontwikkelen op elk wapen in het Vlaamse schermlandschap. Daarom voorzien we voor elk wapen een structuur, visie en mogelijkheid tot specifieke ondersteuning.

Vragen? info@vlaamseschermbond.be

WEDSTRIJDEN

A. Circuit Jeunes Lames

Dit competitieve circuit voor de U11 – U13 – 15 met klassement wordt gestuurd vanuit de Waalse federatie. Ondertussen zijn er ook al enkele Vlaamse schermclubs die ingetekend hebben op het circuit en dus zo een tornooi organiseren.

Dit nationale klassement is terug te vinden via OPHARDT-klassementen.

ophardt.online

B. Nationaal circuit

Dit nationaal circuit met klassement wordt vanuit de nationale koepelfederatie KBFS gestuurd.

Elk seizoen zullen er 3 nationaal circuit tornooien verspreid over België georganiseerd worden voor de leeftijdscategorieën U17 – U20/senioren, op elk wapen en elk geslacht.

Dit nationale klassement is terug te vinden via OPHARDT-klassementen.

ophardt.online

C. Belgisch kampioenschap

Elk seizoen zal er voor alle leeftijdscategorieën, man/vrouw en wapen vanaf U11 tot en met veteranen een Belgisch kampioenschap georganiseerd worden.

D. Internationaal schermen

::De schermers die buitenlandse ambities hebben, kunnen ook hun horizonten verruimen met enkele buitenlandse tornooien. De doelen kunnen voor iedereen verschillend zijn van ervaring op doen tot deelname/prestatie op een EK of WK.

  • B-tornooien

Per seizoen worden er drie selectieve B-tornooien vastgelegd die ook meetellen voor onze internationale ranking.

  • EFC wedstrijden

Voor de categorie U17 is er een Europees circuit. Via een deelname gekoppeld aan prestatie kan je punten verdienen om in aanmerking te komen voor een EK of WK selectie.

Meer info EFC-wedstrijden: Website for European Fencing | Eurofencing

Meer info op de nationale website: International | Kbfs Frbce (fencing-belgium.be)

  • FIE wedstrijden

Voor de categorie U20 en senioren is er een mondiaal circuit. Via een deelname gekoppeld aan prestatie kan je punten verdienen om in aanmerking te komen voor een EK of WK selectie.

Meer info EFC-wedstrijden: INTERNATIONAL FENCING FEDERATION – The International Fencing Federation official website (fie.org)

Meer info op de nationale website: International | Kbfs Frbce (fencing-belgium.be).

PREMIE MODEL VOOR NIET-GESUBSIDIEERDE TOPSPORT VSB SEIZOEN 2022-2023

Het nieuwe topsportactieplan van Sport Vlaanderen is gericht op topresultaten op mondiaal niveau. Om dit te bereiken wordt de focus op korte termijn gelegd op prioritaire prestatieprogramma’s, maar is er ook een (middel)lange termijn focus op structurele/duurzame ontwikkelingsprogramma’s en een lange termijn focus op structurele/duurzame talentdetectieprogramma’s. Bovenvermelde topsportprogramma’s kunnen slechts door Sport Vlaanderen en/of het BOIC worden ondersteund indien ze bijdragen aan het realiseren van de doelstelling van de topsportwerking van de VSB, met name het behalen van mondiale medailles en finales (top-8) en Europese medailles in Olympische disciplines.

Aangezien slechts een heel klein deel van de competitieve schermers aanspraak kan maken op subsidies binnen de door Sport Vlaanderen gesubsidieerde topsportwerking, heeft de VSB een model voor niet-gesubsidieerde topsport uitgewerkt. Dit model staat naast de door Sport Vlaanderen geboden ondersteuning. De doelgroep zijn niet-gesubsidieerde competitiesporters, maar het model kadert wel binnen de bovenstaande doelstelling van de topsportwerking van de VSB.

De uitleg van het volledige model kunnen jullie terugvinden via onderstaande knop.  

vragen? Mathias.huybens@vlaamseschermbond.be 

 

Attest internationale wedstrijden

Dit attest is in het leven geroepen om als schoolbewijs te fungeren. 
Het attest is enkel rechtsgeldig mits stempel van de federatie. 
Stap 1: download formulier 
Stap 2: volledig invullen 
Stap 3: tijdig (min. 1 week voor vertrek) doorsturen naar: info@vlaamseschermbond.be 
Stap 4: getekend terug ontvangen en indien bij je school

Onze partners