Verzekeringen

 

Een ongeval is snel gebeurd! We hopen van harte dat ongevallen zich zo weinig mogelijk voordoen. Als de pech je toch overkomt, dan vind je hier het ongevallenaangifteformulier en het stappenplan om dit formulier op een correcte manier in te vullen.

Bijkomende vragen? 

info@vlaamseschermbond.be

 

STAPPENPLAN

1

Download het aangifteformulier. Het eerste luik wordt ingevuld door de trainer of clubverantwoordelijke.
Vermeld volgende zaken:

  • naam van de club
  • naam van de verantwoordelijke
  • datum en plaats van ongeval
  • duidelijke omschrijving van hoe het ongeval gebeurde (en of er al dan niet derden bij betrokken zijn)

2

Ga naar de huisarts of naar de spoedafdeling.

Je behandelende arts vult het laatste blad van het aangifteformulier in.

3

Je overloopt de rest van het formulier, en vult je eigen gegevens aan.

Vergeet de zelfklever van je mutualiteit op de 2e pagina niet. Je handtekent waar nodig.

Dit formulier stuur je op naar het secretariaat van de Vlaamse Schermbond:

Spikstraat 9
3111 Rotselaar

Of bezorg je ons digitaal via: info@vlaamseschermbond.be

4

Eens Arena op de hoogte is gebracht door het secretariaat, zendt Arena binnen de vijf dagen een ontvangstmelding met alle benodigde informatie en uw dossiernummer.

Alle bijkomende onkostennota’s kan u best onmiddelijk overmaken aan Arena zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan. Bewaar zelf steeds een kopie.

Ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces moeten onmiddelijk gemeld worden aan Arena, zodat zij een zo vlot mogelijke regeling van het dossier kunnen waarborgen.