Ledenadministratie

Lidgelden

 

De lidgelden en kostprijs van vergunningen worden jaarlijks vastgelegd door de Algemene Vergadering. Daarnaast worden vergunningen uitgereikt door de Europese Confederatie (CEE) en Internationale Federatie (FIE).

De huidige tarieven zijn:

 • Clubvergunning: 25,00 euro
 • Administratieve vergunning: 20,00 euro
 • Trainerslicentie: 20,00 euro
 • Scheidsrechterslicentie: 20,00 euro
 • Nationale vergunning: 45,00 euro
 • Vergunning historisch schermen: 55,00 euro
 • CEE/EFC vergunning: 20,00 euro
 • FIE vergunning: 25,00 euro

Voor personen die historisch schermen hebben, maar ook de sabel, degen of floret hanteren: een vergunning historisch schermen omvat een nationale vergunning en dekt dus alle mogelijke schermactiviteiten. De vergunning zijn geldig tot 30 september

Ophardt

 

De clubs hebben toegang tot het ledenplatform Ophardt.
Dit platform wordt gebruikt voor volgende zaken:

 • Aanmelden leden
 • Organisatie van tornooien
 • Inschrijven voor tornooien
 • Registreren van transfers

 Clubadministratie

 

Om als club volledig conform aangesloten te zijn bij de VSB zijn er enkele vereisten:

 • Clublidgeld (jaarlijks betaald door de club voor lidmaatschap bij de VSB): 150,00 euro
 • Trainingstechnische fiche jaarlijks invullen