Gemaskerd Plan – Jeugdsport Project VSB

Uw inspanningen worden beloond! Verdien nu die extra centjes en vul het volledige aanvraagformulier hier in!

 De Vlaamse Schermbond vzw (VSB) tekent sinds enige jaren in op de beleidsfocus Jeugdsport (BF Jeugdsport) van Sport Vlaanderen. Deze beleidsfocus heeft tot doel de kwaliteit van de jeugdsportwerking in de sportclubs te verhogen, met bijzondere aandacht voor een toename van de sportparticipatie van de jeugd (= jongeren t.e.m. 18 jaar of tweedejaars junior).

  De VSB ontvangt voor deze BF Jeugdsport financiële middelen van Sport Vlaanderen. Deze middelen worden in de vorm van subsidies verdeeld aan de deelnemende sportclubs op basis van een reglement. Aan de hand van dit reglement behaalt de deelnemende club een bepaalde puntenscore. Deze score wordt vervolgens omgezet tot een subsidiebedrag. De toelage aan de club is afhankelijk van de kwaliteit en variatie van de jeugdwerking.  De VSB wenst samen met de clubs beide factoren in de jeugdwerking van schermclubs te optimaliseren.

  Voor de periode 2021-2024 schreef de VSB een nieuw beleidsplan uit met daarin drie belangrijke strategische doelstellingen: Vormen, Stimuleren en Boeien die niet alleen de hoekstenen vormen van ons beleidsplan maar tevens van onze organisatie (VSB).
Het bestaande jeugdsportproject werd grondig onder de loep genomen. Het nieuwe beleidsplan werd op een transparante manier verwerkt in dit project. De federatie wenst samen met de clubs op die manier de schermsport te versterken en tot een hoger niveau te tillen. Het Gemaskerd Plan was geboren.

  Het Gemaskerd Plan wil aan de clubs een leidraad meegeven om hun jeugdwerking te optimaliseren gebaseerd op vier pijlers (omkaderingledenwerving en -bindingorganisatie eventsethiek). Binnen de rode en gele pijler komt vooral onze strategische doelstelling VORMEN van het nieuwe beleidsplan 21-24 aan bod. De blauwe en groene pijler leggen de nadruk op de twee strategische doelstellingen STIMULEREN en BOEIEN.

Het gemaskerd plan brengt niet enkel op basis van punten jullie jeugdwerking in kaart, maar ook via een beeld.
Het masker zal met de kleuren van de vier pijlers opgevuld worden. Dit geeft in één oogopslag weer hoe jullie club momenteel scoort binnen het GEMASKERD PLAN.
Elke ‘kolom’ in het masker zal voor één van de vier pijlers staan (zie figuur links).

 

Per club wordt er een feedback document opgesteld met de nodige tips en tricks over hoe je de huidige werking kan behouden of optimaliseren. Dit gemaskerd plan is een onderdeel van het toekomstige kwaliteitslabel van de VSB.

Het aanvraagformulier is volledig gedigitaliseerd, alsook de bijlagen kunnen digitaal worden bezorgd. Ga snel aan de slag! Naar volgend jaar toe zal het gemaskerd plan een update krijgen en zal de uitwerking nog meer vereenvoudigd worden.

We hopen jullie te kunnen motiveren om te streven naar een volledig ingekleurd masker! 

VRAGEN? isabel.poelmans@vlaamseschermbond.be