3 wapenbeleid

Door stopzetting van de subsidiëring vanuit Sport Vlaanderen voor de Topsportschool sabel kwam er nood aan een gelijkaardig alternatief om ervoor te zorgen dat de schermtoekomst in Vlaanderen veilig wordt gesteld.

Om dit beleid vorm te geven en uit te voeren nam de VSB een sportief coördinator in dienst. Verder werden ook mensen “uit het veld” aangesteld als wapencoördinator. Deze wapencoördinatoren zullen in overleg met de sportief coördinator de trainingen en begeleiding praktisch organiseren.

Ons 3 wapenbeleid is nog erg pril. Het eerste seizoen zal ook een ontdekking zijn en we houden de vinger aan de pols en sturen bij waar nodig.

Basisprincipes

De schermer staat centraal

Samen met alle actoren willen we het niveau van de schermer(s) opkrikken. We zorgen voor kadertrainingen vanuit de federatie en behouden de financiële ondersteuning naar kampioenschappen.

De clubs worden ondersteund

Clubs leveren nu al heel veel inspanningen in de coaching en begeleiding van hun schermers. De clubs zijn dus onze belangrijkste partner in het 3 wapenbeleid. Als VSB willen we hen ondersteunen door een verbreding van het training- en begeleidingsaanbod voor hun schermers en door hen logistiek en waar mogelijk financieel te ontlasten in de training en begeleiding van hun schermers. We merken ook dat vele clubs nu al goed samenwerken. We willen dit ondersteunen en zullen nieuwe samenwerkingsverbanden faciliteren.

Gelijke principes waar het kan, aparte principes waar het moet

 Als VSB willen we de 3 wapens evenredig en evenwaardig ondersteunen (samen). Maar er zijn uiteraard verschillen tussen de 3 wapens in bijvoorbeeld aantal schermers, aantal clubs, …. en dus zal ons beleid ook kunnen verschillen per wapen (apart).

Voor de schermer

Dit initiatief streeft zowel naar een verhoging van het niveau van de (internationale) competitieschermers als naar een verbreding van de basis, waardoor meer schermers de weg naar het competitieschermen vinden. Het project richt zich dan ook tot een eerder groot publiek: van U13 en U15 (voor de verbreding van de basis,) over U17 en U20, tot en met senioren (voor de verhoging van het niveau). 

We zullen dus zowel vrijblijvende kadertrainingen aanbieden waar een grote groep kan op intekenen alsook een apart competitietraject opzetten voor de schermers met niveau en ambitie. Voor deze laatste groep kunnen we ook een financiële tegemoetkoming aanbieden. Voor de voorwaarden en mogelijkheden verwijzen we naar onze statuten voor de schermers. Deze schermers zullen ook een engagementsverklaring dienen te ondertekenen.  

Kalender

Wapencoördinatie 2023-2024

Sabel

Wapencoördinatoren: Seppe Van Holsbeke, Norbert Van Loon, Jasper van Dyck

 

Floret

Wapencoördinatieteam: Tamaz Chincharauli, Reinoud Goovaerts, Sander Van Gijsel, Kevin de Wit, Mathias Huybens

Degen

Wapencoördinatoren: Andrei Mazanov, Werner Huysmans

Categoriecoördinatoren: Laurent Ghijs, Guy Suy