Algemene Vergadering

De Vlaamse Schermbond vzw heeft zijn zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent en bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

 • Effectieve leden: de schermclubs,-kringen en -verenigingen (een gestructureerde groep van personen die het die het schermen beoefent) die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.
 • Toegetreden leden: andere personen, individueel of als groep, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale of regionale koepels, of een vereniging van veteranen, trainers, scheidsrechters,…

De aanvaarding wordt formeel bekrachtigd door de algemene vergadering, die minstens 1 keer per jaar samen komt.

organogram

 • DSKO = Directeur sportkaderopleiding
 • RvB = Raad van bestuur
 • AV effectieve leden = Algemene vergadering effectieve leden
 • VSB = Vlaamse Schermbond
 • TSC = Topsportcomissie
 • KBFS = Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen
 • NTS = Nationale topsportcomissie
 • NAC = Nationale arbitragecomissies
 • NWC = Nationale wedstrijdcomissie
 • ADM = Administratief medewerker
 • SC = Sportief coordinator
 • STCr = Sporttechnisch coordinator
 • TD = Topsport directeur
 • TR UIT = Trainer uitstroom
 • TR TSS = Trainer topsportschool

FT = Fysieke trainer

Onze partners