Algemene Vergadering

De Vlaamse Schermbond vzw heeft zijn zetel in het gerechtelijk arrondissement Gent en bestaat uit effectieve en toegetreden leden.

  • Effectieve leden: de schermclubs,-kringen en -verenigingen (een gestructureerde groep van personen die het die het schermen beoefent) die aanvaard wordt door de Raad van Bestuur.
  • Toegetreden leden: andere personen, individueel of als groep, die aanvaard worden door de Raad van Bestuur. Dit zijn bijvoorbeeld provinciale of regionale koepels, of een vereniging van veteranen, trainers, scheidsrechters,…

De aanvaarding wordt formeel bekrachtigd door de algemene vergadering, die minstens 1 keer per jaar samen komt.

organogram

  • VSB = Vlaamse Schermbond
  • KBFS = Koninklijke Belgische Federatie der Schermkringen

Onze partners