Gezond en Ethisch Sporten

Handelingsprotocol VSB

De Vlaamse schermbond wil een omgeving creëren waarin je gezond en veilig kan sporten zodat je je prima in je vel voelt! Deze basisvereiste willen we realiseren voor elke schermer in elke schermclub aangesloten bij de Vlaamse schermbond. Hoe we een veilig sportklimaat uitbouwen en de integriteit van alle schermers bewaken en respecteren kan je lezen in het handelingsprotocol.

Federatie aanspreekpunt integriteit

Een aanspreekpunt integriteit of API is iemand waarbij je als ouder, trainer, begeleider of andere betrokkene terecht kan met een vraag, vermoeden of klacht over grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag. De API is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt. De API zal de melder van de klacht wegwijs maken met de gepaste informatie, advies of eventuele doorverwijzing. Uw klacht of vraag zal met alle discretie en respect behandeld worden.

Gedragscode VSB

De rode draad voor de uitbouw van een veilig sportklimaat vormt de gedragscode.

De code beschrijft de geldende gedragsnormen en –regels met als doel een gezonde en veilige omgeving te creëren waarin schermen een centrale plaats heeft.

De gedragscodes zijn er voor de verschillende groepen binnen de schermwereld. Zo zijn er specifieke regels voor schermers, trainers, bestuurders, scheidsrechters, ouders en supporters. Als deze normen en regels duidelijk zijn en door iedereen consequent gehanteerd worden, draagt het bij tot een beter ethisch klimaat.

Wil je nog een stapje verder gaan als club? Onderteken dan, net als de Vlaamse schermbond, de Panathlonverklaring over de rechten van het kind in de sport.

 

Isabel Poelmans

Aanspreekpunt integriteit Vlaamse Schermbond

isabel.poelmans@vlaamseschermbond.be
+32 494/44 73 13

Dopingwetgeving

 

Doping is het gebruik van een verboden stof of praktijk die leidt tot een dopingovertreding. Ook het verzaken van je plichten als elitesporter kan aanleiding geven tot een overtreding. Je vindt de meest actuele info over dit thema steeds op www.dopingvrij.vlaanderen  

Gezien schermen een competitiesport is, mag je je op elke erkende wedstrijd wel eens verwachten aan een dopingcontrole. Alle tips en richtlijnen zijn gebundeld in onderstaande recente regelgeving.

Nado

Bijkomende vragen?

Contacteer ons federatie aanspreekpunt integriteit: isabel.poelmans@vlaamseschermbond.be

GSM NUMMER: +32 494/44 73 13