Trainer C Schermen

Je leert prestatiegerichte degenschermers of floretschermers of sabelschermers (U17, U20 en Senioren tot op nationale selectiewedstrijden binnen de fasen “Learn to train”, “Train tot train” en/of “Train to compete”) te begeleiden.

Hieronder vind je de opleidingsstructuur van de Trainer C-opleiding voor floret, degen en sabel:

Module 1 Trainer C Schermen (floret, degen of sabel)

De module 1 van de TRC-opleiding bevat gezamenlijke VTS-vakken voor floret, degen en sabel.

Om studenten een voorsprong te geven, wordt het hen toegestaan om te beginnen met Module 1 van de TRC-opleiding, bestaande uit een “Start to Coach” en drie sportwetenschappelijke kennisvakken (“Motorisch Leren”, “Trainingsmethodiek (basis)” en “Ontwikkelingsleer”). De Vlaamse Trainersschool organiseert lessen en examens waar de studenten aan kunnen deelnemen om Module 1 met succes af te ronden.

Er zijn twee belangrijke aspecten:

 • Het is toegestaan om voor, tijdens of na de start van een Trainer C-opleiding Schermen te beginnen met Module 1.
 • Men wordt pas volledig erkend als Trainer C wanneer alle modules, inclusief Module 1, zijn voltooid.

Klik op één van de onderstaande groene vakjes om een “Start to Coach” training te selecteren.

Klik op de onderstaande blauwe vakjes om de verschillende mogelijkheden te bekijken wat betreft de drie sportwetenschappelijke kennisvakken.

FAQ Trainer C Schermen (floret, degen of sabel)

WAT?

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het zelfstandig begeleiden van schermers die actief zijn binnen een prestatiecontext (U17, U20 en Senioren op Regionale wedstrijden) tot een regionaal niveau en zich situeren in de LTAD-ontwikkelingsfasen: “Learn to train”, ”Train to train” en/of “Train to compete”

IN WELKE CONTEXT ZIT DE TRC-OPLEIDING? 

In de prestatie context.

HOE OUD MOET JE ZIJN OM AAN DE TRC-OPLEIDING TE BEGINNEN?

Minstens 18 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

 MOET JE EERST EEN TOELATINGSPROEF AFLEGGEN OM AAN EEN TRC-OPLEIDING TE BEGINNEN 

Neen, maar je moet wel initiator zijn om aan de TRC-opleiding te kunnen beginnen.

Komen in aanmerking om rechtstreeks in te stromen in de TRC-opleiding:

 • EK- en WK-geselecteerden U20 en Senioren (max 5 jaar terug in de tijd) of
 • Top 3 BK floret en sabel of Top 8 BK degen U20 en Senioren (max 5 jaar terug in de tijd)

 

UIT HOEVEEL UREN BESTAAT EEN TRC-OPLEIDING SCHERMEN?

Work in progress

WELK MATERIAAL MOET IK MEEBRENGEN TIJDENS DE TRC-OPLEIDING?

Kom in sportkledij en -schoenen

Neem papier en pen of een computer om te noteren.

Voor de praktijkgedeelten is een schermmasker, een schermhandschoen, een witte schermvest, een borstbeschermer (vrouwen), een floret, een degen en een sabel vereist.

WAAR KAN IK ME INSCHRIJVEN? 

WAAR KAN IK DE CURSUSINHOUD TERUGVINDEN? 

Je vindt het cursusmateriaal op VTS-Connect terug na aanmelden op de website: https://www.sport.vlaanderen/aanmelden?targetLogin=/trainers-en-sportbegeleiders/mijn-vts/ 

WAT IS DE KOSTPRIJS VAN EEN TRC-OPLEIDING? 

 • M1A: 
 • M1B:
 • M1C:
 • M1D:
 • M2:
 • M3:
 • M4:

Work in progress

Volgende Trainer C Schermen

Work in progress