Fencing Evolutions

 

Een ontwikkelingsprogramma voor de schermsport in België

Er zijn zes niveaus, die weergegeven worden in kleuren. De eerste vier brevetten geven het groeitraject binnen de club weer, en de laatste twee vormen de instap naar een educatief traject.

Het bestaat niet in de eerste plaats uit een aantal niveaus, maar uit een aantal domeinen waarin kennis, vaardigheden en attitudes in verticale zin samengebracht worden. Om een brevet van een bepaald niveau te behalen, moet een schermer in al die domeinen een positieve evaluatie bekomen op dat bepaalde niveau.