Bepaalde degenklingen Leon Paul verboden

Na voltooiing van de analyse van Leon Paul SR-71 degenklingen, zullen die met vermelde data 08.2012 tot 06.2015 niet langer aanvaard worden op FIE organisaties. Na voltooiing van de analyse van Leon Paul V degenklingen, is het gebruik van alle klingen van 08.2012 tot 06.2015 zonder serienummer opgeheven op FIE organisaties. Andere klingen verkocht door Leon Paul zijn niet getroffen. (Zie ook Materiaalrichtlijnen.)

In België zijn voorlopig geen maatregelen genomen. In sommige andere nationale federaties wel (bijvoorbeeld in Duitsland). Het is dus raadzaam bovenvermelde types klingen niet meer aan te kopen.

Update: de VSB verbiedt deze klingen eveneens. Overleg is aan de gang om ze nationaal te verbieden.