Communicatie selectiewedstrijden

Er zijn enkele wijzigingen met betrekking tot de selectiewedstrijden:

- De deadline voor aanvraag voor deelname aan de wedstrijd te Pisa zal zowel voor FHC als voor FDC op 18/11/2015 zijn. Dit werd ook zo aangepast in het reglement.

- Naar aanleiding van de aanvraag voor wildcards, werd een VSB-addendum (enkel geldend voor de VSB) toegevoegd op het Belgische reglement, waarin vermeld staat dat men bij aanvraag van een wildcard een duidelijke motivatie (aan de hand van het formulier te vinden op de website) moet doorgeven aan het VSB-secretariaat voor de aanvraag. Op deze manier kan de topsportcommissie met kennis van zaken beslissen over de aanvraag.
Wie nog geen motivatie doorstuurde voor zijn aanvragen van 3/8/2015 mag dit nog steeds doorgeven aan Margot@vlaamseschermbond.be. De topsportcommissie komt dinsdagavond 18/8/2015 samen om te beslissen over de wildcards.

- De FIE communiceerde dat 2 FIE-wedstrijden mogelijks verplaatst (in tijd of plaats) of geannuleerd zullen worden: Thessaloniki (DHJ) van 17/10/2015 en Tunis (SHS) van 9-11/10/2015. We verwachten van de FIE nog meer informatie hieromtrent.