Statuten en verslagen

We waren toe aan een update van de statuten van de VSB (neergelegd bij de griffie) en van de verslagen van de RvB. Verdere aanvullingen volgen binnenkort.

Op 3 december 2013 wordt een algemene vergadering georganiseerd. De vooruitnodiging werd per email aan alle clubs verstuurd.